Německá vláda vědomě napomáhá šíření islámu v Evropě

V Německu zřizují školy pro imámy, kteří budou šířit nenávistnou, netolerantní, velice násilnou a ženami opovrhující islámskou ideologii pro muslimy v německých mešitách.

Radek Rozvoral

Němci investují nemalé peníze na vznik škol, ve kterých budou připravovat absolventy německých institutů islámské teologie na profesi imáma. Tito muslimští duchovní budou učiteli a předříkávači denní muslimské modlitby v německých mešitách.

Hnutí SPD má na zřizování mešit, ve kterých je šířena islámská ideologie, zcela jasný názor. Nechceme mít v naší republice žádnou mešitu, která by propagovala šíření koránu, neboť to je první předpoklad pro budování sítí islámské ideologie. Z těchto vybudovaných základen by vzešli radikální muslimové, což by představovalo pro Českou republiku velkou bezpečnostní hrozbu.

Němci tím, že budou vzdělávat budoucí propagátory koránu, dali jasně najevo, že dovolí šíření islámské ideologie a budou jí dále propagovat. O tom svědčí i výrok, který v této souvislosti pronesl náměstek německého ministra vnitra Markus Kerber: „Je to krok k lepší integraci muslimské komunity a cílem je, aby se zdejší muslimové cítili v Německu vítáni a skutečně doma a aby tuto zemi obohatili.“

Tento názor rozhodně nemá naši podporu. Naopak jsme velmi ocenili krok, který před rokem realizoval rakouský kancléř Sebastián Kurz, když nechal uzavřít sedm mešit ve Vídni, v Horních Rakousích a Korutanech. Radikální imámy, kteří zde šířili islámskou ideologii, nechala rakouská vláda vyhostit.

Vláda Angely Merkelové chce pilotní projekt vzdělávání budoucích imámů odstartovat ve spolkové zemi Dolní Sasko. Budou se zde formou dalšího studia vzdělávat absolventi sedmi institutů islámské teologie, do kterých německá vláda už investovala 44 milionů eur.

První německý seminář pro přípravu imámů by měl být otevřen v Osnabrücku a pilotní projekt počítá pro začátek s patnácti až dvaceti studenty, kteří by během dvou let načerpali praktické znalosti a prošli praxí v různých muslimských komunitách. Cílem je naučit studenty předčítat z Koránu, vést modlitbu a například omývat mrtvé.

Dle statistik dnes v Německu žije okolo 4,5 milionu muslimů, z čehož tři miliony mají turecké kořeny. Většina z nich přišla z Turecka, ale navyšují se i počty muslimů z Afriky. V roce 1980 mělo Německo okolo 700 malých mešit a ke konci roku 2017 jich bylo již více jak dva a půl tisíce, což uvádí ve své knize „Poslední dny Evropy“ americký historik polského původu Waltr Lagueur, který vystudoval Hebrejskou univerzitu v Jeruzalémě a získal řadu ocenění v USA a Kanadě.

Výstavba mešit po celém Německu je jasným důkazem rozšiřování islámu na úkor křesťanství. Zavedení nového institutu pro vzdělávání imámů německá vláda zdůvodňuje tím, že chce mít tento proces pod svou kontrolou. Do současné doby imámy doporučovala pobočka tureckého ministerstva pro náboženské záležitosti DITIB a od německé vlády dostala od roku 2012 dotace ve výši šesti milionů eur.

Nedávno ale vyšlo najevo, že tato organizace šíří nacionalismus, nenávist vůči křesťanům, židům a všem lidem, kteří nejsou vyznavači islámské ideologie, a tak německá vláda zastavila dotace pro DITIB a přistoupila k tomu, že si bude vzdělávat imámy sama.

Naše hnutí SPD by nikdy nepodpořilo výstavbu jediné mešity v naší zemi. Uznáváme křesťanské hodnoty a nedopustíme, aby se do naší země dostali muslimští imigranti, kteří by zde propagovali islámskou ideologii, tak jak se to děje v současném Německu. Německá vláda tak vědomě napomáhá šíření islámu v Evropě, což může být v budoucnu ještě větší problém, než je doposud.