Ekonomika a morálka a právo musí jít společnou cestou

Snažím se lidem celý život vysvětlit, že právo a zákony musí být jednomyslné a lehce pochopitelné. Někdy se mi zdá, že přijímání zákonů se považuje za zcela běžnou činnost poslanců ale nepamatuje se na to, že zákony mají sloužit lidem a člověk mnohdy i právník se v tom množství ztrácí.

Richard Novák | foto: © Centrální informační agentura, z. s. (CIA) – © Radek Velička

A k tomu existuje velké nebezpečí spočívající v přílivu evropských zákonů a vyhlášek, které se nestačí ani přečíst a už jsou odhlasovány protože je musíme přijmout, a ty se vkládají do českého právního řádu.

Občané musí mít jistotu v právní systém a pak jej budou i plně respektovat. A nemusím opakovat, že právo zasahuje do všech oblastí našich životů.

Politikové se musí zamyslet nad tím, zda a jak u nás funguje právní systém. Pak by nemuselo docházet ani k provolávání, že chceme spravedlivou justici.

My ji máme, ale obyčejný člověk si vlastně nedokáže představit, co přesně znamená ta spravedlivá justice díky špatným zkušenostem s výkladem práva v některých tzv viditelných kauzách. Ekonomika a morálka a právo musí jít společnou cestou .