Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výstavbu silnice I/27 Plzeň, Třemošenský rybník – Orlík

PLZEŇ | „Účelem stavby je rozšíření stávající silnice I/27 na kapacitní čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci, která bezpečně převede vysoké dopravní zatížení. Směrovým oddělením provozu bude odstraněno jedno z největších rizik, což je střet protijedoucích vozidel. Dojde tak ke zlepšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,“ uvedl ke stavbě generální ředitel ŘSD Pavol Kováčik.

Silnice I/27 na hrázi Třemošenského rybníka severně od Plzně | reprodukovaný ořez fotografie
zdroj: wikipedia.org | autor: Adam Hauner | licence: CC BY-SA 3.0
popis: Silnice I/27 vedoucí po hrázi Třemošenského rybníka na severním okraji Plzně

Stavba se částečně nachází na území původní středověké vesnice Borek, která byla zničena při obléhání města Plzně v období husitských válek kolem poloviny 15. století.

Před zahájením stavby došlo k provedení záchranného archeologického průzkumu, kdy bylo vytěženo velké množství zachovalých artefaktů, které se stanou ozdobou Západočeského muzea. Jednalo se zejména o velké střepy historických nádob na vaření a dopravu vody, kamenné základy budov, původní říční systém se zachovalou břehovou částí, původní cestu a lom s cihlářským jílem.

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 a bude spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Reklama: