Liberální zničení světa. Za 3, 2, 1…

Halík a další stále plédují za LIBERÁLNÍ demokracii. Takže jaká je liberální demokracie v osobním životě? Například taková, jako tady u té slečny, která si myslí, že „si nemůže dovolit mít děti“. Že na to není připravená a především, že na to nemá peníze. A tak, když milá Sam otěhotněla, šla na potrat. A protože má Sam fakt smůlu, tak za sedm měsíců šla na potrat znovu. Protože holt, pořád nemá dost peněz…

Tomáš Tyl | foto: archív autora

Víte, to je zvrácenost tohoto světa v kostce. Na jedné straně Afrika, kde se nikdo nejenže neobává plození, ale řada žen tam vůbec neřeší, jak bude živit další děti (natož aby to řešili muži nebo dokonce státy…). Jsme svědky nekontrolovatelné africké populační exploze, kdy nikdo nemá odvahu říct „hrnečku dost“. Důsledkem budou celosvětové války o zdroje a zničení všeho, co označujeme za civilizační pokrok, protože i naše zdroje jsou omezené a tento evropský standard není při přílivu dalšího obyvatelstva udržitelný (a navrhovaný recept „demokratizace vlastnictví“ apod. povede jen k tomu, že zvítězí právo silnějšího).

Na druhé straně tady máme evropskou populaci, která si myslí, že si děti nemůže dovolit, protože odmítá přijmout zodpovědnost a maskuje to řečmi o penězích. Děvče si prostě chce užívat – ale bez závazků, toť vše. Užít si – ano, přijmout důsledky – ne.

A tady se nám ta Afrika a Evropa potkává. Nezodpovědnost tam i tady. Dva extrémy, které jsou skutečnými problémy, ale o řešení se nikdo ani nepokouší. Slovo „liberální“ je totiž posvátnou krávou mladé generace, i když je to ve skutečnosti synonymum pro „nezodpovědnost“.

P.S.: Dříve existovala společenská samoregulace ve formě křesťanské morálky. Ano, té vysmívané morálky, co „je na vesnici jiná než vě městě“… Děvčata si byla moc dobře vědoma toho, co to znamená být „svobodnou matkou“ a snažila se toho vyvarovat. Dnes? Prostě si zajdeš na potrat a je to… No a když se ti to stasne znova – tak jak Sam – si vezmeš pilulku a vyřešeno… Zničení světa hloupou nezodpovědností za 3, 2, 1