Nájezdníci z Afriky se dostali do země zaslíbené

Dokud i ti největší zabedněneci a omezenci s IQ tykve z řad nelegálních nájezdníků nepochopí, že cestu do země kde létají pečení holuby přímo do huby zkrátka nepřežijí. Budou se do Evropy valit stále. Afrika jich je plná!

Václav Řehák im Bad Tölz | foto: Radek Velička (Centrální informační agentura, z. s.)

Vinen je ten, který rozšířil smyšlené báchorky o tom, že bílý muž má vůči nim nějaké povinnosti. NEMÁ!
Vinni jsou všichni odporní pomahači, zachránci a spasitelé, kteří je naučili, že jim vždy někdo něco dá, že stačí nastavit ruku.

Přes 60 let si vládnou sami, a desítky let se do Afriky jen sype a sype. Jenže tam jsou stále jen kmenové války, vyhánění a vyvražďování „jejich nepřátel“. Vzrostly zahraniční dluhy, inflace, korupce. Domorodí ozbrojencích zabíjejících civilisty, ničících majetek a páchajících sexuální zvěrstva. A toto sexuální násilí na ženách považují za běžný jev!

Země, které mají nejskvělejší podmínky pro pěstování obilí chcípají hlady. Země, kde je nejvíc nerostného bohatství na 1km čtvereční bankrotují, obyvatelé živoří v bídě. Lidé bez vzdělání, bez lékařského ošetření, trpící podvýživou s nejvyšší porodností na světě, a všichni s vírou, že se jinde, nejlépe v Evropě, se budou mít konečně bez práce skvěle a nejen dostanou do natažené ruky, ale dostanou také dům, blonďaté holky, rychlá sportovní auta, nové iPhony, spousty chlastu, postavení pánů světa…

HOWNO! Nikdy toho nedosáhnou, nikdy. Je na místě se zeptat – jak je to možné, když tam nad nimi již není ošklivý kolonista?! Bez práce totiž opravdu nejsou koláče. Oplotit Evropu, zaminovat, zastavit každého! Každého.

Žraloci budou mít posvícení. U Tunisu se potopila loď s 86 lidských sviní

Reklama: