Zábava v Česku – prostituce, drogy a alkohol

BRUSEL – PRAHA | Statistický úřad Evropské unie (Eurostat) tento týden zveřejnil nový výzkum, který se zabýval výdaji za prostituci, drogy, alkohol a tabák. A Češi nezklamali! V rámci Evropské unie patří ke špičce. České domácnosti v roce 2017 za zmíněné neřesti utratily 8,2 procenta svých celkových výdajů.

Šlapky

Češi se umístili na třetím místě. Překonáni byli jen Lucemburskem, kde obyvatelé za užívání si utratí 9 % svých výdajů, a Maďary (8,3 %).

Ze statistiky naopak vyplývá, že Němci a Nizozemci (oboje 3,2) utrácí za zmíněné neřesti nejméně. Následují i Rakušané (3,3 %).

„Údaje je třeba brát s jistou rezervou, neboť se v nich zrcadlí třeba i odlišná cenová, a tedy i daňová hladina konkrétních položek spotřeby v jednotlivých zemích EU či stupeň celkové ekonomické rozvinutosti,“ uvedl k výsledkům ekonom ze společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda.Čeští konzumenti by se mohli učit od svých bratrů Slováků. Slovenští obyvatelé za tyto neřesti utrácí pouze 5,1 procenta svých celkových spotřebitelských výdajů.

Maďaři vévodí útratám za prostituci (0,9 %), za drogy zase nejvíce utrácí Italové (1,5 %) a Irové (1 %). Kdežto Češi za prostituci utrácejí pouze 0,2 procenta a za drogy 0,4 procenta svých celkových spotřebitelských výdajů.

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti nedávno informovalo, že třetina dospělých v Česku má zkušenost s nelegálními drogami. Vědci také uvedli, že větší společenské dopady má závislost na alkoholu. Mluvčí Národního ústavu duševního zdraví NUDZ v Klecanech u Prahy Jan Červenka ČTK uvedl, že zhruba třetina dospělých v České republice má zkušenost s nelegálními drogami, nejčastěji se podle něj jedná o konopné drogy, objevují se ale i halucinogeny, extáze, pervitin, heroin či kokain. Uvádí také, že větší společenské a zdravotní dopady má závislost na alkoholu, což je legální droga.