ŘSD zahajuje rozšiřování odpočívky Humpolec na dálnici D1

HUMPOLEC | Ředitelství silnic a dálnic zahajuje rozšiřování odpočívky Humpolec vlevo (směr Praha) na dálnici D1. Odpočívku ŘSD rozšiřuje na základě přijaté strategie odpočívek, která byla schválena Ministerstvem dopravy a v jejímž rámci dochází ke zvyšování kapacity odstavných ploch, především pro kamionovou dopravu.

Odpočívka Humpolec

Vzhledem ke zvyšujícím se intenzitám dopravy je třeba zajistit dostatečný počet parkovacích míst, aby mohli řidiči bezpečné parkovat a dodržovat podmínky pro povinný odpočinek. Rozšiřováním počtu parkovacích míst přispívá ŘSD ke zvýšení komfortu a bezpečnosti silničního provozu.

Do 16. 7. bude odpočívka Humpolec částečně v provozu, bude možné tankování na čerpací stanici pohonných hmot, ale odpočívka bude sloužit pouze k průjezdu, nikoliv ke stání. V termínu 17. 7. – 27. 10. bude odpočívka uzavřena.

V průběhu rozšiřování odpočívky bude umožněn provoz v levém i pravém jízdním pásu, práce budou probíhat pouze v odstavném pruhu (17. 7. – 31. 8.).

K rozšíření dojde z důvodu nutného zkapacitnění stávajícího počtu parkovacích stání. Současný stav: 11 stání pro nákladní vozidla, 2 pro lehká užitková vozidla, 20 pro osobní vozidla. Budoucí stav: 19 stání pro nákladní vozidla, 4 pro autobusy, 3 pro obytný přívěs a 31 pro osobní vozidla

Reklama: