ČNB hlásí: Inflace v červnu 2019 mírně nad prognózou

PRAHA | Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla v červnu 2019 cenová hladina meziročně o 2,7 %. Inflace se tak oproti květnu lehce snížila, přičemž se nadále nachází v horní polovině tolerančního pásma dvouprocentního cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní se spotřebitelské ceny v letošním červnu meziročně zvýšily o 2,8 %.

Česká národní banka | repro: YTB

Inflace byla v červnu 0,3 procentního bodu nad prognózou ČNB. Odchylka od prognózy byla stejně jako v květnu způsobena především vyšším než očekávaným růstem cen potravin. Stejným směrem – ale v menším rozsahu – působil i mírnější než prognózovaný meziroční pokles cen pohonných hmot a nepatrně rychlejší růst regulovaných cen. Predikce jádrové inflace se naplnila. Také primární dopady změn nepřímých daní v červnu odpovídaly očekávání ČNB.

Zveřejněná data potvrzují vyznění stávající prognózy ČNB. Zvýšená inflace v letošním roce odráží přetrvávající fundamentální cenové tlaky, vysokou dynamiku regulovaných cen a obnovený růst cen potravin. Inflace se tak i ve zbytku letošního roku bude nacházet v horní polovině tolerančního pásma cíle ČNB.

Nicméně inflační tlaky začínají polevovat. Vedle postupného odeznívání proinflačního působení dovozních cen se zmírňují i domácí inflační tlaky v souvislosti s pomalejším růstem ekonomické aktivity. V příštím roce se proto inflace sníží k dvouprocentnímu cíli. Přispěje k tomu i nastavení měnové politiky a odeznění aktuálně vysoké dynamiky regulovaných cen.