K rodičovskému příspěvku je nutné zavést valorizační mechanismus

Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Také bych se chtěla za náš klub SPD vyjádřit ke zvýšení rodičovského příspěvku. SPD samozřejmě podporuje navýšení rodičovského příspěvku. A rovnou říkáme, že podporujeme toto navýšení pro rodiče všech dětí, které budou k 1. 1. 2020, resp. ke dni nabytí účinnosti projednávané novely ve věku čtyř let a nižším.

Tereza Hyťhová | repro: facebook.com (Tomio Okamura)

V tomto smyslu odmítáme selekci a podmínku pobírání rodičovského příspěvku a de facto nabádání k jeho účelovému prodlužování, k čemuž předkládaný návrh prakticky všechny zainteresované rodiče vybízí. A v tomto smyslu a směru také předložíme příslušný pozměňovací návrh, protože předpokládaný vládní návrh je jednak nesystémový, ale i do značné míry asociální a velmi nespravedlivý, popírající starou právní zásadu takzvaného legitimního očekávání, které vládní strany vyvolaly u občanů původním slibem navýšit tento příspěvek všem dětem do čtyř let, to znamená i těm narozeným před 1. 1. 2020 bez výjimek. V očích rodičů a mladých lidí se jednalo fakticky o veřejný slib, jak o tom svědčí nejen množství e-mailů v našich e-mailových poslaneckých schránkách, které nám v této věci neustále přicházejí, ale také slib, který měl motivovat ke zvýšení porodnosti okamžitě od chvíle jeho vyřčení, nikoli až od 1. 1. 2020.

Původní plán ANO a ČSSD ohledně navýšení rodičovského příspěvku hovořil o 40 tisících korunách v červenci 2019. Následovat pak měla jakási druhá vlna s navýšením o dalších 40 tisíc korun. Následně se dohodla Ministerstva financí a práce a sociálních věcí na tom, že příspěvek vzroste o 80 tisíc korun na 300 tisíc korun od ledna 2020, přičemž pro rodiče dvojčat a vícerčat by měl vzrůst na 450 tisíc korun.

Na zvýšený rodičovský příspěvek by tedy podle SPD měli dosáhnout jednak rodiče, kteří na něj budou mít nárok v lednu 2020, i ti, kteří si jej již vybrali bez ohledu na to, zda vyčerpali rodičovskou dovolenou, ale mají čtyřleté, či mladší dítě k předmětnému datu nabytí účinnosti této novely. Zvýšení rodičovského příspěvku pro všechny rodiče se čtyřletými a mladšími dětmi by státní rozpočet vyšlo na cca 11,2 miliardy korun, zatímco takzvaná levnější předpokládaná varianta vyjde na 8,6 miliardy korun.

Státní pokladna tedy tímto krokem ušetří cca 2,6 mld. korun, což je z pohledu celkového objemu rozpočtu nepříliš dramatická částka, navíc se jedná o jednoznačně prorodinné a propopulační opatření, které v budoucnu bude pro stát finančním přínosem a vkladem do naší budoucnosti. Opak by byl navíc hazardem s důvěrou mladých rodin a mladých lidí. Varianta zvýšení rodičovského příspěvku pro všechny rodiče se čtyřletými a mladšími dětmi je správná a fér i z toho důvodu, že rodiče, kteří si již příspěvek vybrali dříve a nastoupili do práce, obětovali čas s rodinou kvůli zaměstnání, ze kterého odvádí nemalou část svých příjmů státu a podílejí se také na růstu naší ekonomiky, tak proč by tato skupina měla doplácet na svoji píli, aktivitu a také svoji zodpovědnost?

Další věcí, které je nutné k rodičovskému příspěvku zavést, je samozřejmě i zařazení automatického valorizačního mechanismu rodičovského příspěvku do příslušného zákona, s čímž náš pozměňovací návrh také počítá.

Děkuji vám za vaši pozornost.

Děkuji.


Projev na 33. schůzi Poslanecké sněmovny 10. července 2019 k zákonu o státní sociální podpoře

Reklama: