Nezazněl ten čtvrtý způsob, že by vláda začala šetřit

Dobré odpoledne, dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Včera jsem velmi pozorně poslouchal projev pana ministra zdravotnictví, který nás tady zásobil spoustou dat o tom, kolik alkoholu se vypije v České republice a jak je nutné tu cenu zvýšit, aby se tato spotřeba snížila.

Jiří Kobza

Jak asi víte, já jsem – abych ilustroval tuto okolnost – tak já jsem strávil jedenáct let v zemi, kde platí absolutní prohibice a můžu vám říct z vlastní zkušenosti, že na snížení spotřeby alkoholu to nemělo vůbec žádný vliv. Jediné, co se stalo, je, že samozřejmě ten alkohol z černého trhu, protože nebyl zdaněn tak drakonicky, tak byl výrazně levnější a dostupnější.

Je zřejmé, že rozpočet na rok 2019 má problém. Je zřejmé, že s tím, jak zpomaluje ekonomika, je jasné, že se nepodaří naplnit příjmovou složku. A je celkem pochopitelné, že vláda hledá způsoby, jak tuto složku nahradit někde jinde. Způsoby jsou různé. Zvyšování daní, širší uplatňování už tak drakonických pokut za nějaké nesprávné vyplnění nějakého formuláře, který si určitě vymyslí na finanční správě, nebo prostě někdo další. Aby se to náhodou živnostníci, a obzvláště ti, kteří si všechno musí dělat sami, nestačili naučit. Je také možné si na to půjčit.

Ale k mému velkému překvapení tady nezazněl ten čtvrtý způsob, že by vláda začala šetřit a že by začala přemýšlet, kde ořezat výlohy, které nejsou bezprostředně nutné. Takže já bych se přikláněl spíš k tomu čtvrtému způsobu a dovolil bych si poprosit paní ministryni, kdyby se spíš zamysleli nad snížením výdajové složky, než nad tím, jak odřít občany ještě víc, aby se naplnila krvácející nebo nedostatečná příjmová složka. Protože například uplatněním paušální daně na drobné živnostníky, kterých je přes milion, by se ušetřil obrovský kontrolní aparát. A to už by samozřejmě také stálo za to.

Děkuji vám.


Projev na 33. schůzi Poslanecké sněmovny 10. července 2019 k návrhu daňového balíčku