Miloš Zeman si udělá, co bude chtít…

Čl. 68 Ústavy ČR| (5) V ostatních případech prezident republiky jmenuje a odvolává na návrh předsedy vlády ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.

JUDr. Richard Novák

A protože právo je takovou zvláštní kapitolou našich životů, nemusíme jej, ale pokud se jedná o nás tak najednou se k němu dovoláváme. A jelikož co právník, to vlastní názor a do toho ještě dnes aktivně zasahují i politikové, neboť jim jde o jejich budoucnost, pak si dovolím malou právní analýzu pro přátele.

Jestliže si přečtete výše uvedený odkaz, pak čeština má kouzlo v tom, že někdy se dá jedna věta vysvětlovat a pochopit v několika významech. Zde je jasně psáno … prezident odvolává … a kolem těchto dvou slov je dnešní mela čili snad krize?

Proč se staví někdo za ústavní kompetenční žalobu a někdo ji odmítá? Protože Ústavní soud rozhodne takto – prezident odvolává člena vlády, což znamená že jej odvolává, a měl by tak vyhovět premiérovi. Z těchto dvou slov nevyplývá, že např. prezident musí resp je povinen odvolat člena vlády a to do x dnů od předložení návrhu na odvolání premiérem…

Tak , co se stane pokud po rozhodnutí Ústavního soudu ? Nic víc než to, že prezident buď neudělá vůbec nic anebo a to je pravděpodobnější a u tohoto prezidenta typické – všechno bude jinak.

Proč o tom píšu můj příspěvek? Důvod je zcela jiný ale dle mého zásadní. V této zemi se ročně přijímají desítky zákonů a novel, hrnou se na nás zákony z EU, které musíme přijmout a my sledujeme , jak najednou se všichni snaží rozebírat ústavní povinnost prezidenta.

Nelíbí se mi tento stav, nelíbí se mi, že od roku 1989 nám vládnou především ekonomové a jiné profese a za nimi někde v dáli jsou právníci. Pardon – jsou i významní právníci v dnešních časech, ale ti jsou ve funkcích a život nějak tak běží kolem nich.

Nepreferuji ani jednu skupinu, ani ekonomy, ani učitele, ani právníky, ale vadí mi to, když právo přijde vždy na řadu až tehdy ,když se něco s prominutím …pokazí.

A pak se stane to, co nastalo nyní – zkušený politik a ekonom versus politik a byznysmen včele vlády a Hamáček, zde ani neznám jeho profesi, vedou jakousi politickou hru. Omlouvám se slovu politika, to není politická ale osobní hra.

Miloš Zeman | repro: © Sputnik (Alexej Vitvitskij)

Mohl by již někdo připustit, že je třeba daleko více dbát na úroveň právního vědomí všech nás občanů? Když sledujeme tu dnešní situaci, pak nezbývá, než konstatovat, že právní vědomí i těch konkrétních politiků je na jisté úrovni, kterou bych nenazval nejvyšší… Pokud budeme mít alespoň základní návyky, co se smí a nesmí, co je etika, morálka a co nakonec tedy je právo a čemu má sloužit, pak většině z nás jasně musí dojít, že pokud se stanou takové věci , jako je dnešní spor o Staňka, pak je to zoufalá ne neznalost ale neschopnost pochopit smysl a výklad právních norem. Bohužel prezident je jen vrcholem tohoto stavu a je dnes na něj vidět. A není to ani jeho kritika, protože jeho argument, že nesouhlasí s odvoláním ministra ,který odhalil trestnou činnost – je logický a lidsky pochopitelný.

Dejme prosím pozor na to, že právo není jen vůle někoho kdo zrovna vládne, ale právo platí pro všechny a jsme si před ním všichni rovni. To jeho dnešní znásilňování, odsuzování bez důkazů, zanedbávání práva na obhajobu atd. je naprosto špatný směr. Musíte sami uznat, že dnes stačí natočit nějakou reportáž anebo někdo něco řekne z obrazovky nebo řečnického pultu a buď mu všichni uvěříme anebo přesně naopak. Většinou totiž řečník si stojí za svým a jeho názor je pak pro další dogma. Jenže prosím sledujme, kdy je jeho názor opřen o argumenty čili důkazy? A kdy tyto jsou skutečné a pravdivé a dohledatelné?

Takže právo a jeho každodenní zasahování do našich životů by mělo plnit jednu zásadní roli. Pomáhat nám řešit, to co se již musí řešit zákony a nesmí nás ještě více odvádět od skutečných řešení k vymyšleným a nepodloženým stanoviskům nezkušených a někdy až zákeřných lidí i bohužel těch od kterých bychom přehled práva očekávali především – politiků.. to se zase týká poslanců a senátorů. City, emoce stranou- respektujte právo a pokud ho neznáte, tak tam nemusíte sedět a dovolávat se k soudům, aby vám poradil.

Reklama: