Práce na Negrelliho viaduktu pokračují montáží mostu přes Křižíkovu ulici

PRAHA | V sobotu 13. července začala montáž ocelové konstrukce nového mostu přes Křižíkovu ulici včetně bednění a ochranné konstrukce nad vozovkou. Vlastní montáži předcházelo vybudování železobetonových opěrných zdí. Informuje Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Negrelliho viadukt | reprodukované foto z vysílání mediální žumpy ČT24

Osazování ocelových nosníků probíhá o víkendu 13. – 14. 7. 2019 za úplné uzavírky Křižíkovy ulice pomocí běžných mobilních jeřábů. Dále bude následovat úplná uzavírka do neděle 21. 7. pro osazení bednění nosné konstrukce nad komunikací. Poté budou následovat už jen částečné uzavírky, vždy na jedné straně, pro bednění rámových rohů nosné konstrukce. Kompletní dokončení nosné konstrukce mostu přes Křižíkovu ulici očekáváme do 30. 9. 2019.

Dopravní uzavírka je od Hudebního divadla Karlín až po bývalá kasárna v místě křížení s Negrelliho viaduktem, skončí 22. července v zhruba 0:30 hodin.

Doprava je vedena po objízdných trasách: ve směru na Prahu 3 po trase: Rohanské nábřeží – Holbova – Klimentská – Wilsonova – Husitská; ve směru do centra po trase: Husitská – Wilsonova – Ke Štvanici; zároveň dochází ke změnám tras a zastávek autobusových linek MHD číslo 133, 135, 175, 207, 908 a 909.