Pozor! Výskyt padělaných bankovek

PRAHA | Česká národní banka (ČNB) upozorňuje, že se na území České republiky vyskytly padělky českých bankovek. Padělky se zatím vyskytly pouze v malém množství a jen na Moravě (Olomouc, Šumperk, Brno, Ostrava), mohou se však rychle rozšířit do většího množství i jiných regionů. Informuje ČNB.

Pozor na padělky

„Na území České republiky se vyskytly padělky českých bankovek tzv. inovované emise 500 Kč vzor 2009 a 1 000 Kč vzor 2008, které mají napodoben ochranný proužek nalepením fragmentů z pravého ochranného proužku bankovek nižších nominálních hodnot (100 Kč vzor 2018 a 500 Kč vzor 2009),“ informuje o padělcích ČNB.

V ostatních parametrech nejsou padělky příliš kvalitní, v pětistupňové škále nebezpečnosti jsou hodnoceny stupněm 4 jako méně zdařilé, pouze jeden typ je hodnocen stupněm 3 jako zdařilý.

Padělané bankovky 500 Kč vzor 2009 a 1 000 Kč vzor 2008

Padělky jsou vytištěny inkoustovým tiskem namísto kombinace tisku z hloubky, tisku z plochy a tisku z výšky, obrazec padělků proto není tvořen tiskovými liniemi, ale strukturou kapek inkoustů. Namísto přímých barev, charakteristických pro pravé bankovky (např. hnědá a červená u 500 Kč, fialová a žlutá pro 1 000 Kč atd.), se obrazec padělků skládá vždy ze čtyř stejných barev – azurové, purpurové, žluté a černé.

Tři různě velké detaily tiskového obrazce pravé bankovky a padělku

Základní ochranné prvky buď zcela chybí a nejsou nijak napodobeny (vodoznak, skrytý obrazec, iridiscentní potisk), anebo jsou vytištěny současně s obrazcem bankovky a postrádají tak svoje charakteristické vlastnosti (opticky proměnlivý prvek nemění svoji barvu, soutisková značka se při pohledu proti světlu na líci a rubu nekryje). Mikrotexty jsou nečitelné, nejsou napodobeny ani ochranné prvky v ultrafialové a infračervené oblasti světelného spektra.

Detail ochranného proužku na pravé bankovce 1 000 Kč (mikrotext ČNB 1000 Kč) a na padělku 1 000 Kč (mikrotext ČNB 100 Kč). Rozdílná horizontální a vertikální poloha ochranného proužku vůči tiskovému obrazci a rozdílný mikrotext na částech ochranného proužku vystupujících na povrch papíru je technologickou zákonitostí při výrobě papíru pravých bankovek, nejedná se o znak padělku

Základní ochranné prvky buď zcela chybí a nejsou nijak napodobeny (vodoznak, skrytý obrazec, iridiscentní potisk), anebo jsou vytištěny současně s obrazcem bankovky a postrádají tak svoje charakteristické vlastnosti (opticky proměnlivý prvek nemění svoji barvu, soutisková značka se při pohledu proti světlu na líci a rubu nekryje). Mikrotexty jsou nečitelné, nejsou napodobeny ani ochranné prvky v ultrafialové a infračervené oblasti světelného spektra.

Pravé bankovky 100 Kč s částečně a zcela odstraněným ochranným proužkem

Bankovky 100 Kč slepené ze dvou částí z levého a pravého okraje bez střední části s ochranným proužkem. Podle přirozené fluktuace ochranného proužku se místo řezu a slepení (červené šipky) na jednotlivých exemplářích liší.