Usnadňujeme a zlevňujeme vám Vaše životy

PD je spolupředkladatelem změny zákona o bankách, která umožní uživatelům elektronického bankovnictví využívat digitální služby státu. Pomocí internetového bankovnictví dalo přihlásit například i do služeb poskytovatelů energií bez nutnosti mít spoustu různých přihlašovacích hesel, tak jak je to nutné v současnosti.

Tomio Okamura | repro: FB TO

Přístup k E.ON, RWE i ČEZu a dalších poskytovatelů energie, proběhne přes vaši banku. Z digitálního bankovnictví bude možné vstoupit do agendy řidičů, do agendy elektronických receptů a dalších služeb, které bude stát postupně zavádět podle zákona o právu na digitální službu. V SPD má digitální agendu na starosti náš poslanec Ing. Pavel Jelínek, PhD., který je odborníkem v oboru IT technologií. SPD je moderním hnutím s moderními návrhy na zlepšení Vašich životů.

V současné době elektronické bankovnictví využívá přibližně 5 milionů občanů. To je oproti aktuálně jedinému šířeji využívanému státnímu prostředku pro elektronickou identifikaci – elektronickému občanskému průkazu, řádově mnohem více. Doba než se vymění všechny občanské průkazy, může to trvat i deset let. K používání elektronického občanského průkazu je také potřeba čtečka elektronických karet a tu je potřeba si pořídit. Tyto nedostatky systém identifikace přes internetové bankovnictví odstraňuje.

Na základě našeho návrhu umožní elektronická identifikace přes internetové bankovnictví fyzickým a právnickým osobám snadnější a komfortnější přístup ke službám veřejné správy a rovněž také k regulovaným službám soukromého sektoru.

Současné systémy pro přihlášení do internetového bankovnictví jsou široce dostupné, uživatelsky známé, užívané velkým množstvím občanů a vzhledem ke standardům v bankovnictví i dostatečně bezpečné pro využití k tomuto účelu, což přinese výhodu i lidem, kteří si již nechtějí pořizovat další techniku nebo hesla pro přístup ke službám jak veřejné správy, tak i komerčních služeb. Zákon umožní jak seniorům, tak i dalším občanům využívat výhody moderních digitálních technologií z pohodlí jejich domova od počítače, bez nutnosti cokoliv měnit nebo nově pořizovat.

Reklama: