Zničí EU ostravské hutě?

Dne 12. června Odborový Svaz KOVO vydal tiskovou zprávu, ve které kritizuje rozhodnutí Evropské komise navýšit kvóty pro dovoz oceli do EU. A to v situaci, kdy má poptávka po oceli v EU v roce 2019 klesat. Celkový ekonomický výhled je spíše nepříznivý a ceny surovin a energie jsou vysoké a kolísají.

Kateřina Konečná

Jedná se o krok, který ohrožuje pracovní místa i budoucnost ocelářského průmyslu nejen u nás, ale i v EU. Tento neblahý vývoj už má první důsledky, když Liberty Ostrava musela snížit produkci o 20%.

Chtěla bych ujistit odbory, že se o věc zajímám. Ještě před samotným rozhodnutím Komise, jsem dne 24. června spolu s dalšími 34 europoslanci, poslala kritický dopis Komisi, aby rozhodnutí o navýšení kvóty pro dovoz oceli ještě přehodnotila.

Bohužel ta jej ignorovala. Proto jsem se dne 10. července obrátila na Komisi znovu, tentokrát s oficiálním písemným dotazem, co přesně jí i přes neblahý vývoj v tomto sektoru a odpor jak členských států, tak zástupců průmyslu i odborů, k tomuto rozhodnutí vedlo. Špinavé, zákulisní kšefty Komise musí být rozkryty a musí na ně být upozorňováno.