Obstruktor

ak je vůbec možné, že jeden jediný ekologický aktivista Miroslav Mach, který se schovává za spolkem Egeria, dokáže již řadu let terorizovat všechny dopravní investice ve Zlínském kraji a nikdo z kompetentních orgánů nemá odvahu a dostatečnou právní sílu vzepřít se jeho ryze účelovému napadání povolovacích řízení.

Ivo Valenta

Vždyť všem musí být naprosto zřejmé, že jeho jedinou motivací je za každou cenu blokovat ať už výstavbu tolik potřebných dálnic, nebo např. prodloužení oblíbeného Baťova kanálu až do Kroměříže. Povolovací řízení trvají již několik let a stále dokola jsou formálně zpomalována nebo doslova paralyzována ryze formálními právními kličkami, které dostávají na lopatky nejednoho zkušeného úředníka.

A když nahlédnete trochu víc pod pokličku výtek ekologů, tak vždy narazíte na ten stejný model. Jednou je to ochrana křečka, který se v několika málo kusech (světe, div se) usídlil právě v trase budoucí dálnice. Podruhé je to ochrana ryb v Širokém potoce, který je (světe, div se) vyschlý a žádné ryby v něm vlastně už nejsou. Nicméně i tyto zástupné důvody často stačí na to, aby na nich ekologičtí aktivisté zastavili stamilionové investice.

Úřednici tak dávají přednost teorii a hypotézám před rozvojem regionu či zásadním zlepšením dopravní dostupnosti statisíců obyvatel Zlínského kraje. Takoví aktivisté by podle mého soudu měli být z obstrukčních důvodů vyloučeni z takových povolovacích řízení a činnost takových spolků by měla být snad dokonce i zakázána.