Frekventovanou silnici z Bochova do Hlinek čeká nákladná rekonstrukce

KARLOVY VARY | ​Stavební práce, které byly dneska slavnostně zahájeny za účasti zástupců kraje, města, silničářů i zhotovitelů, budou probíhat na silnici mezi Bochovem, Německým Chloumkem a Hlinkami až do listopadu příštího roku. Kromě modernizace asfaltového krytu vozovky dojde také k opravě mostu přes Dražovský potok. Informuje Karlovarský kraj.

Německý Chloumek

„Je to jedna z našich největších staveb, které letos zahajujeme. Celkové náklady na opravu téměř dvanáctikilometrového úseku jsou vyčísleny na zhruba 129,7 milionu korun. Přeji zhotovitelům hodně štěstí a žádné vícenáklady. Zároveň prosím obyvatele o trpělivost, protože realizace projektu bude probíhat několik dlouhých měsíců a bude potřeba počítat s dopravními omezeními,“ uvedl náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Martin Hurajčík.

Na projekt se podařilo Karlovarskému kraji získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, jež činí 85 procent z celkových nákladů. Dalších 5 procent bude hrazeno z příspěvku ze státního rozpočtu a zbylé náklady ve výši asi 13 milionů korun zaplatí kraj. V rámci stavebních prací, které bude provádět sdružení firem EUROVIA CS a COLAS CZ, by mělo dojít nejenom k výměně asfaltového krytu vozovky a rekonstrukci mostu, ale také k obnově nezpevněné krajnice, modernizaci stávajících sjezdů a propustků, reprofilaci silničních příkopů a ostatních odvodňovacích zařízení, doplnění a modernizaci stávajících silničních svodidel, výměně směrových sloupků a k obnově a doplnění stálého dopravního značení.

Vzhledem k nutnosti zachování provozu hromadné i individuální dopravy bude rekonstrukce provedena na dvě etapy. V roce 2019 bude realizována za úplného vyloučení provozu. Objízdná trasa povede po silnicích III. třídy. V roce 2020 se pak předpokládá provádění stavebních prací pouze za částečného omezení provozu po polovinách.