Ředitelství silnic a dálnic zahajuje o víkendu opravu dálnice D1 u Prahy

PRAHA | Ředitelství silnic a dálnic zahajuje v pátek 26. července opravu dálnice D1 v km 2,3 – 11,2 ve směru z Prahy, informuje ŘSD o novém peklu na nejdelším parkovišti na světě s označením D1.

D1 na výjezdu z Prahy u Chodova

Dojde zde ke kompletní výměně povrchu vozovky, sanaci mostů, k opravě odvodnění, dílčím opravám podkladních vrstev, dopravního značení, protihlukových stěn a veřejného osvětlení. Pracovat se bude také postupně na dvou odpočívkách v místě (jedna v letošním a druhá v příštím roce). Vše bude provedeno tak, aby byl průjezd místem komfortní, plynulý a hlavně bezpečný.

Rozmisťování provizorního dopravního značení bude zahájeno 26. července ve večerních hodinách a potrvá do ranních nedělních hodin 28. července. Práce na dopravním značení budou probíhat pouze v noci, tj. dvě noci za sebou vždy od 21:00 do 09:00. Poté budou během neděle otevřeny přejezdy středního dělícího pasu a převeden provoz. Následně v pondělí 29. července bude zahájeno frézování stávajícího povrchu vozovky.

Práce byly rozděleny do několika navazujících etap, aby byl v maximální možné míře zachován provoz. Práce se každopádně neobejdou bez dopravního opatření v místě, které zaručí dostatečný a bezpečný prostor pro provedení prací a bezpečnost pracovníků. Proto bychom chtěli požádat všechny řidiče o dodržování stanovených rychlostí.

S postupem stavebních prací se bude dopravní opatření měnit. Doprava bude vedena převážně v režimu 2+1+1 jízdní pruh. Práce zasáhnou také do sjezdů a nájezdů na dálnici, konkrétně v místě sjezdu Šeberov, Chodov. Tento bude v první fázi uzavřen a budou vyznačeny objízdné trasy. Na konci srpna pak bude několik dní uzavřena větev z D0 na Brno a doprava povede po vyznačených objízdných trasách.

Přehled prací v roce 2019:

  • oprava hlavní trasy ve dvou úsecích (km 2,320 – 5,283 a km 9,485 – 11,200)
  • oprava vozovky a krajových svodidel exitu 2 – pravá strana
  • oprava odpočívky Újezd u Průhonic vpravo
  • oprava veřejného osvětlení v SDP v km 0,000 – 1,950
  • oprava krajového veřejného osvětlení v km 0,400 – 2,320

Uvedené práce jsou naplánovány do října 2019. Následně bude provoz v místě plně obnoven na zimní přestávku. Další fáze prací proběhne v roce 2020.