Nedělní chvilka poezie Miroslava Macka – tentokrát s Friedrichem Hölderlinem

Johann Christian Friedrich Hölderlin (1770 – 1843), významný německý lyrik spojující klasicismus s romantismem. Posledních 40 let života trpěl schizofreníí, zlomky jeho básní z doby počínající choroby pak ovlivnily surrealisty.

Miroslav Macek

Vystudoval klášterní seminář a stal se domácím učitelem u frankfurtského bankéře Gontarda. Zamiloval se do jeho ženy Susette, a když na jejich poměr přišel její manžel, vyvolal skandál, který způsobil, že Hölderlin pak nemohl najít zaměstnání.

Také jeho básnické dílo mezi velikány Goethem a Schillerem nevynikalo. Stal se závislým na podpoře matky a nakonec odešel do Francie. Tam se v roce 1802 dozvěděl o smrti Susette a jeho choroba propukla naplno – psal pak již jen dětinské verše antedatované do 17. století a podepisované Scardanelli.

Z jeho díla, publikovaného vesměs jen časopisecky, jsem si pro Vás dovolil vybrat a přeložit báseň Hälfte des Lebens, publikovanou časopisecky v roce 1804.

Johann Christian Friedrich Hölderlin

V půli života

Plá žlutí zralých hrušek
a spoustou planých růží
kraj u jezera,
s labutěmi,
jež polibky jsou zpity
a noří hlavy
do posvátné vody.

Kde vezmu květy, až
nastane zima, kde
sluneční svit,
kde vlídný stín Země?
Ční mlčky chladné
hradby ve větru
a vlajky řinčí.