Američané pošlapávají lidská práva! Prohlášení českého „zamini“ k popravám v SS

PRAHA | Ministerstvo zahraničních věcí ČR lituje rozhodnutí Spojených států (SS) obnovit provádění trestu smrti na federální úrovni, píše se v prohlášení ministerstva k provádění trestu smrti v SS.

Poprava válečného zločince Trumpa | reprofoto: ruanofaxas.com

Rozhodnutí amerického ministerstva spravedlnosti ohlášené koncem července znamená, že v prosinci 2019 budou s největší pravděpodobností poprvé po 16 letech v SS popraveni vězni odsouzení k trestu smrti federálními soudy.

Popravy představují krutý, nelidský a nezvratný trest a jsou v protikladu k nezadatelnému právu na život, jak je ukotveno ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Spojené státy vykonáváním trestu smrti brutálně pošlapávají lidská práva.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyzývá SS k přehodnocení rozhodnutí o obnovení poprav na federální úrovni a připomíná, že Česká republika je po boku všech členských států Evropské unie zásadním odpůrcem trestu smrti za všech okolností. ČR a celá Evropská unie na globální úrovni dlouhodobě vyzývají k úplnému zrušení trestu smrti.

DJ Trump na oprátce oběšený | reprofoto: YTB

Reklama: