Soutěž Léto s krajinou zvýšila návštěvnost Dlouhých strání

ŠUMPERK | Cestovatelská soutěž Léto s krajinou Skupiny ČEZ, při níž lidé navštěvují energeticky nebo architektonicky zajímavé vodní elektrárny, zvýšila počet návštěvníků vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně. Jen v červnu, kdy soutěž začala, vzrostl počet návštěvníků elektrárny a horní nádrže 9 procent na 11 400 lidí.

Dlouhé stráně | repro: dlouhe-strane.cz (ČEZ)

Soutěž probíhá až do konce srpna – její podstatou je navštívit minimálně 3 z 12 vybraných vodních elektráren provozovaných Skupinou ČEZ v České republice, získat razítko či opsat kód a odeslat herní kartu. Kromě Dlouhých strání se lidé mohou vypravit například na starodávnou Čeňkovu Pilu na Šumavě, Lipno, Orlík a Štěchovice na Vltavské kaskádě nebo na bývalou přečerpávací a nyní klasickou vodní elektrárnu Pastviny na stejnojmenné přehradě.

Návštěvnost se letos zvýšila i v dalších Infocentrech Skupiny ČEZ po celé republice. V prvním pololetí do nich zavítalo bezmála 90 tisíc návštěvníků, o 6 % více než za stejné období loňského roku. Největší nápor zájemců o energetiku už tradičně zaznamenaly kromě Dlouhých strání také jaderné elektrárny Temelín a Dukovany.

„Nadšení Čechů pro technickou turistiku se ani letos nijak nezmenšuje. Na naše informační centra za první pololetí letošního roku dorazilo celkem 89 253 návštěvníků. Meziročně tak k elektrárnám dorazilo o 6 % lidí více, loni to bylo 84 558 návštěvníků. Hlavní část sezóny z pohledu Infocenter je navíc v plném proudu až nyní – většina lokalit totiž zaznamenává vrchol návštěvnosti právě o letních prázdninách,“ říká Kateřina Bartůšková, vedoucí informačních center ČEZ.

Za celý loňský rok se počítadlo návštěvnosti Infocenter a provozů Skupiny ČEZ zastavilo na historicky nejvyšší hodnotě 235 254 lidí, čímž se elektrárny vyrovnávají některým nejnavštěvovanějším českým hradům a zámkům.

Letošní novinková nabídka v jaderných lokalitách má jednotící linku jaderného paliva. Vedle zbrusu nového filmu „Příběh uranu“ čeká na návštěvníky nová expozice na téma cesta jaderného paliva v Infocentru Temelín a nová rozsáhlá expozice na toto téma i v dukovanském Infocentru. Speciální temelínskou novinkou chystanou na srpen je zcela nová Mlžná komora, která vizualizuje částice alfa, beta, gama a mezonů, s aktivní plochou 80 x 80 cm a chlazená je na cca -30°C.

Nedílnou součástí popularizace energetiky je portál svetenergie.cz průběžně vystavěný do podoby energetického vědomostního centra. Po nedávno spuštěném 3D modelu přibližujícího fungování distribuční soustavy bude další novinkou letošního roku 3D model vtahující zájemce do světa decentralizované energetiky. Ještě letos by se měl tento interaktivní obsah dostat ještě blíže k fanouškům energetiky. Vedle toho nabízí svetednergie.cz pestrou škálu výukových materiálů, fotografií ke stažení, ukázek z prostředí výroby elektřiny a novinek ze světa chytrých technologií nebo platformy pro výměnu zkušeností mezi pedagogy.