Islám do Česka nesmí

Moje asistentka tu před pár dny, v souvislosti s automatickým banováním facebookových účtů za pouhou zmínku jména, pro které mnozí hned začali vymýšlet různé šifry (mně se nejvíc líbí „Crusoe“), připomněla tuto pasáž z mé knížky „Proč islám nesmí do Česka“:

Klára Samková | repro: FB KS

„Ukažte mi druhý národ, u kterého je národním standardem se dát za pravdu upálit. Samozřejmě, že Jan Hus má v tomto formující úlohu v charakteru českého národa. Nejenže se nechal pro to, v co věřil, upálit. On to udělal s rozmyslem. Navíc to nebyl člověk, kterým by bylo možno i v té době pohrdat. Byl součástí oficiálních struktur – pan rektor vysokého učení. Byl významná osobnost. Celebrita, řečeno dnešním jazykem. Takových moc nebylo. Nebyl to žádný potulný kazatel nebo babizna osočená z čarodějnictví. Právě on nasadil laťku českému národu. „Zlořečený ten, kterýž pro skývu chleba opustí pravdu.“ Navíc měl Jan Hus svoje následovníky, a to napříč staletími. Druhým, který byl „pro pravdu“ upálen po Janu Husovi o necelý rok později, totiž 30. května 1416, rovněž v Kostnici, avšak který zůstal v jeho stínu, byl Jeroným Pražský. Studoval i v Oxfordu, kde se seznámil s Janem Viklefem, byl mistrem na čtyřech univerzitách: v Paříži, Heidelbergu, Kolíně nad Rýnem a v Praze. Docestoval do Palestiny a do Jeruzaléma. Byl vlastně nepoměrně vzdělanější než Hus a rozhodně byl ještě statečnější. Sám přišel potajmu do Kostnice, aby v Husův prospěch svědčil, a protože nebylo jasné, zda bude moci na jeho obranu promluvit, přibil 7. dubna 1415 na dveře kostnických kostelů a radnice letáky v latině, němčině a češtině a o veřejné slyšení veřejně požádal. Samozřejmě, že jej nakonec taky stejně nespravedlivě upálili. Navíc – opět nespravedlivě – na rozdíl od Jana Husa o něm málo kdo z Čechů ví.

Dílo těchto dvou mučedníků pravdy představuje pravý filosofický poklad, který byl hojně doplňován dalšími „hledači pravdy“. Vezměte si dílo žáka Jana Husa, Jakoubka ze Stříbra. Popřemýšlejte o Petrovi Chelčickém a dojdete k Janu Ámosovi Komenskému, který je stále vnímán jako pedagog, ačkoliv toto byla v jeho životě pouze vedlejší role. Byl to vzdělanec nejvyššího kalibru, kněz a filosof. Zcela výjimečně neupálený, „pouze“ vyhnaný. Nevím, jak často a kdo dnes bere do ruky husitské manifesty, ale podle mého názoru bychom je měli vzít právě teď do ruky všichni.“

Tak takovýhle národ my jsme. S bohatou praxí v různých sabotážích a záškodnických akcích proti rozličným totalitním režimům (a že jich za ta staletí na našem území bylo dost)… a s Husovým pomníkem pomalu na každém náměstí, Husovou a Komenského ulicí ve skoro každém městě… Asi není úplně vhodné před námi vystupovat jako „ten silnější“, vnucovat nám svou vůli násilím a zároveň tak okatě dávat najevo vlastní strach…


Kdo by si chtěl z mé knížky „Proč islám nesmí do Česka“ přečíst více, může si ji objednat přes mou kancelář:
1) Pošlete svou objednávku na mail: [email protected] . V objednávce uveďte své jméno a adresu, na kterou vám máme knížku poslat.
2) Částku za knížku, která i s poštovným činí 150,- korun, poté uhraďte na účet č. 2900564046/2010 (Fio banka). Do poznámky pro příjemce platby uveďte své jméno.
3) IBAN pro platby ze zahraničí: CZ4220100000002900564046

Reklama: