Byla objevena hlavní příčina rakoviny?

HOUSTON | Vědci z Baylorovy lékařské koleje zjistili příčiny dysfunkce genu, který chrání organismus před vznikem rakovinových buněk, informují v tiskové zprávě na MedicalXpress, na který se odkazuje světová zpravodajská agentura a rozhlasová stanice Sputnik, která je součástí mediální skupiny Rusko dnes.

Ilustrační snímek: pxhere.com

Výzkumníci prozkoumali 10 225 vzorků tkání vyčleněných z 32 druhů rakovinových nádorů a porovnali jejich DNA s 80 tisíci různými mutacemi v databázích. Informace o nich byly shromažďovány za tři poslední desetiletí.

Ukázalo se, že u pacientů s nízkým přežitím byly často pozorovány mutace v genu TP53, který má v normální situaci zastavovat růst a dělení buňky při jejím poškození nebo stresu.

Vědci rovněž objevili 4 geny, jejichž vysoká aktivita v nádorech s mutací v TP53 rovněž souvisí se špatnou prognózou pro pacienty. Kromě toho, v 91 % všech případů onemocnění na rakovinu jsou pozorovány vady v obou kopiích genu TP53. Ke ztrátě druhé normální kopie dochází nejčastěji kvůli duplikaci (kopírování) první vadné kopie. Změny v genu souvisí s nestabilitou genomu, kdy bílkovina kódovaná TP53 se účastní zajištění celistvosti chromozómu.

Dříve se informovalo, že skupině českých a ruských vědců se podařilo odhalit nový způsob, jak rozpoznat rakovinu. Jde o novou metodu optické diagnostiky za použití křemíkových nanočástic, které jsou unikátní z hlediska diagnostiky a léčby onkologických onemocnění.

Pokud jsou nanočástice potaženy určitými polymery, jako je polyethylenglykol, pak mohou volně cirkulovat v krevním řečišti a hromadit se v nádoru. V důsledku optické odezvy nanočástice mohou být detekovány v tkáních organismu, což umožní „osvětlit“ oblast nádoru, v níž došlo k jejich akumulaci.

Reklama: