Nejvyšší růst tržeb opět v informačních a komunikačních činnostech

PRAHA | Ve 2. čtvrtletí se tržby ve službách očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně zvýšily o 1,4 %, bez očištění o 0,9 %. Sezónně očištěné tržby mezičtvrtletně stagnovaly, informuje Český statistický úřad.

Český statistický úřad – Centrum vrcholné státní byrokracie | reprofoto: youtube.com

Mezičtvrtletně tržby ve službách1 ve 2. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy stagnovaly. Meziročně se tržby po očištění o kalendářní vlivy zvýšily o 1,4 %. Nejvýrazněji rostla sekce informačních a komunikačních činností.

Meziročně se tržby bez očištění zvýšily o 0,9 %. V jednotlivých sekcích byl vývoj následující:

Na poklesu tržeb dopravy a skladování o 1,4 % se podílela všechna odvětví s výjimkou poštovních a kurýrních činností (růst o 10,4 %). Největší pokles tržeb vykázalo skladování a vedlejší činnosti, a to o 3,9 %. Pokles tržeb se nevyhnul ani vodní dopravě (o 1,5 %), pozemní a potrubní dopravě (o 0,7 %) a letecké dopravě (o 0,2 %);

V ubytování, stravování a pohostinství tržby vzrostly o 1,9 %. V ubytování se tržby zvýšily o 1,6 %, ve stravování a pohostinství tržby vzrostly o 2,1 %;

Růst tržeb informačních a komunikačních činností o 7,1 % byl ovlivněn zvýšením tržeb informačních činností (o 28,8 %), které zahrnují např. činnosti související s webovými portály, zpracováním dat a hostingem. Dvouciferným tempem rostly také tržby tvorbě programů a vysílání (o 11,6 %) a vydavatelským činnostem (o 10,6 %). Vyšší tržby dále vykázaly činnosti v oblasti informačních technologií (o 4,4 %), telekomunikační činnosti (o 4,1 %) a tzv. hudební a filmový průmysl (o 0,4 %);

V činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně klesly o 1,3 %. Tržby v pronájmu nemovitostí stagnovaly. Pokles tržeb zaznamenaly realitní kanceláře a správa nemovitostí (o 5,8 %);

V profesních, vědeckých a technických činnostech2 se tržby zvýšily o 0,7 %. Na růstu se nejvíce podílely činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 4,0 %) a právní a účetnické činnosti (o 3,1 %). Rostoucí tržby vykázaly i reklamní agentury a průzkum trhu (o 1,7 %). Klesajícími odvětvími v této sekci byly architektonické a inženýrské činnosti (o 2,0 %) a ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 1,3 %), kam se řadí například překladatelské a fotografické služby nebo činnosti stavebního dozoru;

V administrativních a podpůrných činnostech tržby meziročně klesly o 2,0 %. Nejvýraznější pokles tržeb zaznamenaly cestovní agentury (o 7,0 %) a agentury práce (o 5,6 %). Nižší tržby vykázaly také bezpečnostní a pátrací agentury (o 1,0 %). Růstu tržeb naopak dosáhly administrativní a kancelářské činnosti (o 3,3 %), činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 0,8 %) a činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 0,7 %).


Poznámky:
1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce Klasifikace ekonomických činností: Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti (N).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ-NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

Reklama: