V Mariánských Horách zkouší novou technologii na opravy výtluků

MARIÁNSKÉ HORY | Vedení mariánskohorské radnice zajistilo v průběhu srpna opravy výtluků a stavu povrchu vozovky v ulici Varšavská novou českou patentovanou technologií pomocí stroje Silkot, která umožňuje rychlejší, kvalitnější a levnější opravy vozovek, informuje vedení radnice.

Oprava výtluků

„Ulice Varšavská potřebovala opravit už dlouho, bohužel ale finančních prostředků má obvod pouze omezené množství a proto jsme při tvorbě rozpočtu, nebo při dělení rezerv v minulosti dávali přednost jiným komunikacím. Stav ulice ale byl už neúnosný,“ uvedl starosta Patrik Hujdus.

Generální rekostrukce ulice Varšavská by si vyžádala náklady 14,5 mil. Kč, další možností bylo odstranění vrchní části vozovky v tloušťce 10 cm a položení nového asfaltu v ceně cca 4,2 mil. Kč. S ohledem na finanční možnosti a priority v letošním roce se tak vedení obvodu rozhodlo přednostně investovat do kompletní rekonstrukce ulic Emila Filly a Kremličkovy, kde úpravy plynule navazují na opravy vodovodu a kanalizace a akce spolufinancuje také statutární město Ostrava.

Vzhledem k tomu, že stav ulice Varšavské bylo nutné řešit a standardní opravy výtluků by měly životnost maximálně jednoho roku, a poté by je bylo nutné opravovat znovu, zvolil obvod ve spolupráci s odbornou firmou nový postup, při kterém není nutné komunikaci frézovat a přesto nebude po opravě vykazovat žádné výškové rozdíly, a to při nákladech 527 tis. Kč.

Oprava výtluků

„Zvolením těchto nových postupů na údržbu asfaltových vozovek bylo za současné situace tím nejlepším řešením. Problém na ulici Varšavská nejsou jen díry, ale také na sobě navršené vrstvy asfaltu různého stáří z předchozích oprav, které způsobují na povrchu vozovky nemalé výškové rozdíly. Výhoda technologie spočívá v tom, že je mnohem rychlejší, asfalt z problémových míst se nevyřezává a neodváží na skládky. Speciálním strojem dojde pouze k rozehřátí stávajícího asfaltu uvnitř a okolo místa, které se bude opravovat. Následně se povrch naruší, dosype novým asfaltem v požadovaném množství a zaválcuje malým silničním válcem. Není zde žádný řez, žádný spoj, žádná prasklina. Vyspravená oblast plynule navazuje na původní neporušenou plochu,“ upřesnil místostarosta pro resort místního hospodářství Filip Čmiel.

Oprava výtluků

Fakticky se jedná sice pouze o opravu nejproblematičtějších míst, ale díky tomuto postupu se cesta stane sjízdnou a na provedené práce dodavatel poskytuje tříletou záruku.

„Pokud se nová technologie osvědčí, budeme tímto způsobem opravovat výtluky na komunikacích i v jiných částech obvodu, protože by to znamenalo větší účinnost a z dlouhodobého hlediska i značnou úsporu finančních prostředků, kdy díky tříleté záruce nebude nutné každoročně opravovat stále stejná místa na vozovkách. Samozřejmě ulici Varšavskou se budeme v následujících letech opravit generálně, pokud nám to finanční prostředky umožní,“ dodal Patrik Hujdus.

Starosta Patrik Hujdus