Oslovení třetího, čtvrtého, pátého, šestého a dalších pohlaví?

Ti, kteří mne znají, vědí, jaký mám názor na „moderní genderové kategorie“. Dosud jsem žil s tím, že se lidská populace dělí na muže a ženy a rád si s tím vystačím i nadále.

Ivo Valenta

Mám ale vážnou obavu, že se v průběhu nadcházejících let příslušníci tradičních pohlaví stanou nemoderními a sto let za opicemi, protože moderní, trendy a in bude, jak plyne z článku, být „nebinární“ – tzn. ani muž, ani žena, případně mít identit několik (a nerozlišovat pohlaví ani při navazování vztahu).

Proto by mne upřímně zajímalo – jak se budou tito lidé oslovovat např. v dopise? Bude „vážený“, „vážená“, nebo snad „vážené“? A co při osobním kontaktu? Budeme předem v hlavě formulovat věty, abychom se nikoho nedotkli? Jak se třeba dotyčné osoby zeptám, co dělala včera?

Budu se ptát v rodu mužském, ženském, či snad středním? A jak vlastně poznám, čím se dotyčné stvoření cítí být právě dnes, když má proměnlivou identitu zřejmě dle momentálního rozpoložení?

Budou snad ve všech jazycích vznikat nové gramatické kategorie? A to tělocvik ve školách nebo pokoje v nemocnicích? Skupiny holky/kluci nebo dámy/pánové rozhodně stačit nebudou…