Migrace zbraní hromadného ničení

WASHINGTON | Masová imigrace se stala hybridní zbraní hromadného ničení. Správnost tohoto postřehu nyní potvrzuje vedle jiných studií i americká politoložka Kelly Greenhill ve své knize „Zbraň hromadné imigrace“. Informuje server Českéh portálu euRABIA.cz.

Opice?

Profesorka Harvardské univerzity Greenhill mapuje, jak se v nynější době tato nekonvenční zbraň hromadného ničení používá proti cílovým zemím k podpoře dosažení geopolitických záměrů.

Popisuje jakými manipulacemi se migrace aktivuje, a nepomíjí ani rozvědnou a naváděcí roli diverzních týmů maskovaných a zakonspirovaných např. jako neziskovky. Výhodou této nekonvenční zbraně je, že hned nespouští aktivaci a mobilizaci obyvatelstva v napadené zemi zakládá veřejný zmatek a politický rozkol až dochází k totálnímu rozkladu a paralýze jakékoli bojeschopnosti.

karavana migrační svoloče