Do regionů míří stále více turistů

PRAHA | Do hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) v Česku přijelo ve druhém čtvrtletí celkem 5,8 milionu turistů, což bylo o 4,9 % více než ve stejném období předchozího roku. Poměr českých a zahraničních návštěvníků byl zhruba jedna ku jedné. Vyplývá to z dat o návštěvnosti HUZ za 2.Q 2019, kterou včera zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Turisté na zámku Hluboká
foto: © Centrální informační agentura, z. s. (CIA) – © Radek Velička

Za 1. pololetí tohoto roku stoupl počet zahraničních hostů v regionech o 5,1 % (v Praze o 1,3 %). Počet turistů z Číny vzrostl v regionech o 8,4 % (v Praze o 0,2 %), počet turistů z Koreji stoupl v regionech o 8,1 % (v Praze pokles o 6,8 %). Podobně to bylo i s návštěvníky z Ruska, jejichž počet v regionech narostl o 5,1 %, zatím co v Praze poklesl o 4,2 %.

„Je to výsledkem výborné spolupráce agentury CzechTourism s regiony. Ta se poslední tři roky zaměřuje právě na propagaci regionů a méně vytížených lokalit v zahraničí,“ říká Jan Herget ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism a pokračuje: „To je cesta, která se nám osvědčila, a která již přináší své ovoce. Praha je stále bránou do regionů a u zahraničních turistů stále vévodí, ale ve druhém čtvrtletí letošního roku přijelo například do jihomoravského regionu více tuzemských turistů než do Prahy.“

Německo, ze kterého do České republiky každoročně dorazí vůbec největší množství turistů, si ve druhém čtvrtletí podle ČSÚ připsalo nárůst 7,7 %. Tento vzestup je významný především proto, neboť němečtí turisté patří mezi ty, kteří pravidelně navštěvují české regiony. Další zajímavý posun zaznamenalo také Švédsko (+ 11,1 %), Francie (+ 10,7 %), Japonsko (+ 23,5 %) anebo Ukrajina (+31,3 %). Meziroční pokles se vyskytovaly pouze ojediněle (UK, Korea, Tchaj-wan). Ve druhém čtvrtletí tak český incoming zaznamenal další pozitivní vývoj.