Inflace v červenci 2019 lehce nad prognózou ČNB

Podle zveřejněných údajů vzrostla v červenci 2019 cenová hladina meziročně o 2,9 %. Inflace se tak oproti červnu mírně zvýšila, přičemž se nadále nachází v horní polovině tolerančního pásma dvouprocentního cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní se spotřebitelské ceny v letošním červenci meziročně zvýšily o 3,0 %.

Ilustrační snímek | repro: YTB

„Inflace byla v červenci 0,2 procentního bodu nad prognózou ČNB. Odchylka od prognózy byla téměř výhradně způsobena vyšší než očekávanou jádrovou inflací. Stejným směrem – ale ve výrazně menším rozsahu – působil i mírnější než prognózovaný meziroční pokles cen pohonných hmot. Predikce vývoje regulovaných cen a cen potravin se naplnila. Také primární dopady změn nepřímých daní v červenci odpovídaly očekávání ČNB,“ píše Luboš Komárek, náměstek ředitele sekce měnové.

Zveřejněná data představují pro následující měsíce lehké proinflační riziko aktuální prognózy ČNB. Podle ní inflace ve druhé polovině letošního roku setrvá na zvýšené úrovni v horní polovině tolerančního pásma cíle ČNB, což bude odrážet přetrvávající silné domácí cenové tlaky a vysoký růst regulovaných cen a cen potravin. Začátkem příštího roku inflace zvolní v souvislosti s předchozím zpřísněním měnové politiky a odezněním aktuálně vysokého růstu regulovaných cen, v průběhu roku se bude snižovat k dvouprocentnímu cíli.