Vyjádření SŽDC k výpovědi nájemci ve stanici Hradec Králové hl. n.

PRAHA | Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zaregistrovala v posledních dnech některé nepřesné a neúplné informace ohledně výpovědi nájmu knihkupectví Ambra ve výpravní budově v Hradci Králové. V zájmu objasnění vzniklé situace přinášíme vyjádření k celé události.

Nádraží Hradec Králové | repro: youtube (Transport King)

Nájem knihkupectví ve výpravní budově přešel od Českých drah na Správu železniční dopravní cesty k 1. 7. 2016. Pronajímatel si je dobře vědom jedinečnosti knižních titulů i atmosféry knihkupectví, které vhodně doplňuje sortiment služeb v postupně opravované výpravní budově.

Je skutečností, že nájemce podstatným způsobem opakovaně porušuje své smluvní povinnosti. Takovýmto porušením je podle příslušné nájemní smlouvy například prodlení s placením nájemného o více než jeden měsíc. Zdůrazňujeme, že pronajímatel se při svém rozhodování řídí platnou metodikou Ministerstva dopravy pro nakládání s nemovitostmi osobních nádraží včetně povinnosti prověřovat bezdlužnost zájemců.

Výpověď byla doručena nájemci 19. 7. 2019 s termínem ukončení nájmu uplynutím výpovědní lhůty podle smluvních podmínek k 31. 8. 2019. Tím není dotčeno právo nájemce vznést v zákonné lhůtě k podané výpovědi námitky. V tuto chvíli tedy nemůžeme předjímat, zda nájem k uvedenému datu skutečně skončí.

Chceme ubezpečit, že SŽDC jako pronajímatel bude postupovat velmi citlivě s cílem zachovat knihkupectví v daném formátu, rozhodující ale bude především přístup samotného nájemce.

Reklama: