Lanovka v ZOO Praha odvezla osmimiliontého cestujícího

PRAHA | Osmimiliontého cestujícího dnes přepravil Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) lanovkou v Zoologické zahradě hl. m. Prahy (ZOO Praha). Stala se jím paní Hana Charvátová z Prahy, která ZOO Praha navštívila i se dvěma vnoučaty. Letos za prvních sedm měsíců lanovku využilo už 190 926 návštěvníků ZOO Praha. Na podzim čeká lanovku generální oprava po deseti letech provozu.

Lanová dráha v ZOO Praha | reprodukovaný ořez fotografie
zdroj: wikipedie.com | autor: Lovecz | licence: CC 00 Volné dílo

Včera krátce po desáté hodině dopolední DPP přepravil lanovkou v Zoo Praha už osmimiliontého cestujícího od zahájení jejího provozu 14. září 1977. Jubilejní cestující, paní Haně Charvátové z Prahy a jejím dvěma vnoučatům poblahopřáli Miroslav Bobek, ředitel ZOO Praha a Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Kromě dárků si jubilejní cestující užili speciální krmení koní Převalského a velbloudů jednohrbých, které pro ně ZOO Praha připravila.

Letos za prvních sedm měsíců DPP lanovkou v Zoo Praha přepravil už 190 926 cestujících. Rekordmanem byl rok 2017, ve kterém lanovku využilo 330 211 cestujících. Naopak, rok 1996 byl z pohledu počtu přepravených cestujících nejslabší, lanovku tehdy využilo „pouze“ 90 229 návštěvníků ZOO Praha.

Lanovka v ZOO Praha je nejkratší lanovkou v České republice, funguje od 14. září 1977. Jejím majitelem je Zoo Praha, provozovatelem DPP. Letos o prvním listopadovém víkendu se provoz lanovky na několik týdnů zastaví, čeká jí totiž plánovaná generální oprava po 10 letech.


1964 – Ze záměru o vybudování tří lanovek v ZOO Praha se podařilo prosadit jedinou, tzv. „Dětskou“, jejíž dolní stanice měla být umístěna u dětského koutku a horní stanice pojmenovaná „Černohouska“ u výběhů koní Převalského.
1966 – Dokončen projektový záměr lanovky.
1968 – Dokončen projekt technologie lanovky.
1972 – Odbor výstavby ONV v Praze 7 vydal stavební povolení pro výstavbu lanovky.
1972 – 1976 – Budování lanovky, realizace Vodní stavby Praha (samotná dráha byla vyrobena již v roce 1970 Transportou Chrudim).
1977 (14. září) – Zahájení provozu lanovky, provozovatelem se stal Středočeský park kultury a oddechu.
1978 – Pro nedostatky v technické dokumentaci a technické nesrovnalosti stavby byl provoz lanovky zastaven.
1981 (1. července) – Obnoven provoz lanovky pro její přestavbě a odstranění stavebně-technických nedostatků. Novým provozovatelem se současně stal DPP.
1983 – Lanovka byla převedena do majetku DPP
2002 – Ničivá povodeň zasáhla i lanovku. V dolní stanici kulminovala vodní hladina ve výšce 7,1 metru. Nicméně se povedlo vyměnit všechny elektrické části ovládání lanovky, opravit dolní stanici, zavést moderní zabezpečovací systém, ozvučení dráhy a obnovit provoz lanovky.
2009 (červenec) – DPP lanovkou přepravil pětimiliontého cestujícího.
2010 – Lanovka byla převedena z vlastnictví DPP do majetku ZOO Praha, DPP ale zůstal jejím provozovatelem.
2012 (16. srpna) – DPP lanovkou přepravil šestimiliontého cestujícího.
2013 – Lanovku opět postihla povodeň. Vodní hladina v dolní stanici dosahovala výšky 3,6 metru. Opět se povedlo lanovku opravit, osadit novými elektrickými rozvaděči, nainstalovat záložní zdroj a další moderní zařízení.
2016 (13. června) – Lanovka odvezla sedmimiliontého cestujícího.

Reklama: