Dotace jen pro vyvolené

Další ostudná vizitka vlády Andreje Babiše. Česká republika je druhou nejhorší zemí v čerpání Evropských dotací. Vláda tím prokazuje svou impotenci plně využít tento finanční zdroj pro zlepšení života občanů naší země. Navíc je trestuhodné, že také podle zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu nejde jen o pomalost v čerpání, ale doslova o zcela zdeformovaný systém.

Ivo Valenta

Když jsme nedávno projednávali výroční zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu v Senátu, dokonce jsem se dočetl, že některá ministerstva uplatňují natolik nerovný přístup k jednotlivým žadatelům, že někteří žadatelé jsou dokonce zvýhodňováni oproti druhým.

Smutná je pak především vizitka ministerstva zemědělství, u kterého Nejvyšší kontrolní úřad černé na bílém konstatovat, že se ministerstvo zaměřilo na podporu především velkých zpracovatelských podniků, které namísto výdajů na vědu a výzkum vynakládají prostředky na pořízení strojů a technologií.

K podpoře malých a středních podniků pak takřka nedochází. Panu premiérovi zřejmě tento stav vyhovuje, protože napomáhá pozvolné likvidaci malých zemědělců a vytváří podmínky pouze pro velké zemědělské a také potravinářské podniky. A tak to vypadá, když naší zemi vládne ten, kdo má jako prioritu své vlastní ekonomické zájmy.