Regulace nefungují – v přírodě ani ve společnosti

Příroda si umí poradit. Čápi loví přemnožené hraboše. Příroda je v pohodě, jen pokud se jí do toho svými „aktivistickými“ zásahy moc nepleteme. Stejné je to s lidským tělem – umí si samo udělat pořádek a vyřešit problémy. Pokud to nepřeháníme s pomocí zvenčí.

Eva Hrindová

A stejně tak funguje lidská společnost. Má dostatek mechanismů, které ji dovedou ochránit před totalitou a nespravedlností. Co je pro přírodu jedovatá chemie, to je pro společnost omezování svobody slova…