Praha – město hipíků; Hřib vyhulený na totální šrot

Praha pod vedením pirátského primátora Zdeňka Hřiba směřuje k vytvoření Eldoráda hipíků, feťáků a anarchistů. Ve městě se pod záštitou města pořádají duhové pochody, vyvěšují tibetské vlajky, bezdomovci si na linkách tramvají a metra hromadně zřizují své ložnice a obyváky, marihuanový kouř je na pražských ulicích cítit stále silněji, nepořádek a nepokoje se šíří městem…

Jan Kopal

Pořádek v metropoli nepomohlo znovu nastolit ani zavedení funkce nočního starosty, který měl krotit opilce a jiné rušivé elementy. Prakticky o něm od zavedení této funkce není ani slechu. Podobné je to i s primátorem Hřibem, pokud tedy právě neuděluje lekce z historie, kdy se snaží zlehčovat úlohu Rudé armády při osvobození Prahy a tvrdit, že jsme se osvobodili sami.

Výrok hodný středoškolského repetenta, který se chystá na opravnou zkoušku z dějepisu. U primátora hlavního města trapná elementární neznalost.

Nechceme, aby Praha měla celosvětově pověst města hipíků, kde je možné a dovoleno takřka vše. Nechceme přihlížet dalšímu poškozování a ničení historických památek. Nechceme přihlížet pokusům o vlastní diletantskou zahraniční politiku, která má negativní ekonomické důsledky pro celou Českou republiku.

Jediným možným východiskem je okamžitý odchod pana Hřiba z funkce primátora. Z funkce, na kterou zjevně nemá. Dost pirátským výstřelkům a extravagancím! Tradice pražských defenestrací budiž nám inspirací.