Vítejte v Kocourkově! Lpíte na tradicích? Pak jste zřejmě extremista

V první polovině letošního roku jsme interpelovala ministra vnitra Jana Hamáčka o zavedení nového pojmu do českého právního systému „předsudečná nenávist“. Nesprávným chováním se jí může v podstatě dopustit každý, informoval o tom web Česká justice.

Karla Maříková

Ústavní soud však připomíná, že působení na pudy není zatím v České republice zákonem regulováno. Zajímalo mě zda nejde náhodou o snahu obcházení současného právního systému ministerstvem a ohýbání Ústavy, jelikož součást naší Ústavy je Listina základních práv a svobod článek 17, který nám zaručuje svobodu projevu a slova. Tento nově zavedený pojem ji však ohýbá.

Podle ministerstva jsou rizika předsudečné nenávisti podobná s riziky, která představují extremisté.Jaké pak bylo pro mě překvapení, když ministr vnitra Jan Hamáček ve své odpovědi zmínil, že důvodem této změny terminologie je skutečnost, že v současné době se tradiční extremisté z obavy z postihu už otevřeně nehlásí k neonacismu, nicméně jádro jejich ideologie, které spočívá v šíření nenávisti, zůstává stejné. Čtete dobře tradiční extremisté. Kdo je tradiční extremista? Člověk, který má jiný názor než pan ministr? Je to člověk, který lpí na tradicích a hodnotách svého státu a kultury? V tom případě museli být všichni naši předci, kteří bojovali za naši svobodu extrémisté. Oni všichni podle odpovědi pana ministra položili své životy zcela zbytečně, protože dnes lpět na tradicích a hodnotách je něco extrémního. Položme si otázku co je na tom extrémního? Není spíš extrémní nechránit svou zemi? Možná, že dnes by byl extrémista i Jan Hus za své kázání v Betlémské kapli: „I pes, i had si chrání svůj pelech! Jsou snad Češi horší než psi a hadi?!“

StBáci v akci! Policejní dobytek pronásleduje poslankyni Karlu Maříkovou za slova o invazních druzích

Dne 17. listopadu si připomeneme třicáté výročí Sametové revoluce, ale skutečně jsme se za těch třicet let zbavili totality nebo se k ní pomalu vracíme? Možná si říkáte, že kdybychom žili v totalitě nemohla bych toto napsat, ale nemám záruku, že za tyto řádky nebudu stíhána. Kritizujeme komunistický režim, ale co se v naší společnosti změnilo? Vůbec nic, co je dovoleno jednomu není druhému. Určitá skupina může veřejně beztrestně urážet hlavu státu, myslíte, že by to bylo i naopak, pokud by byl prezidentem člověk té dané skupiny, která uráží současného prezidenta a urážel by ho někdo jiný? A takto bych mohla pokračovat na různých příkladech. A nemusíte ani urážet, dnes je nebezpečné používat i satiru, pozastavit se nad něčím, protože by to mohlo být bráno jako nenávistný projev. Nenávistný projev může být totiž cokoliv co se někomu nehodí. Co je nenávistného pro jednoho nemusí být pro druhého a v tom je sporné to posuzovat.

Než budete jásat 17.listopadu nad vítězstvím nad totalitou, tak se prosím zamyslete zda se do ní spíše nevracíme.

Je dnešní Hamáčkův Heydrich Švejdar?


Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, na konci dubna schválila vláda zavedení nového pojmu do českého právního systému „předsudečná nenávist“. Nesprávným chováním se jí může v podstatě dopustit každý, informoval o tom web Česká justice. Ústavní soud však připomíná, že působení na pudy není zatím v České republice zákonem regulováno. Nejde tedy náhodou o snahu obcházení současného právního systému vaším ministerstvem? Chcete opět po změně režimu v České republice zavádět policejní stát?

Ministerstvo vnitra přikládá definici rizik projevů „předsudečné nenávisti“; jsou podle vašeho ministerstva v řadě oblastí podobná s riziky, která představují extremisté. Znamená to, pane ministře, že když někdo řekne nebo napíše, že nemá rád třeba multikulturalismus, protože to je vykořenění národa a ztráta identity, bude za to trestán a je podle vás extremista? Kdo bude určovat, co je předsudečná nenávist? Vy? Nebo jsou na to vyčleněni nějací úředníci? Znamená to, že tímto takzvaným náhubkovým zákonem chcete regulovat chování a názory lidí a trestat je? Nerozporuje se náhodou tento zákon s Ústavou, kde je zaručena svoboda projevu a slova? A jakou další finanční zátěž tento výmysl představuje pro státní rozpočet? Jelikož někdo – jestli jsou na to vyčleněni nějací pracovníci a jaká personální zátěž to bude pro Policii České republiky, která už nyní trpí nedostatkem personálu? Děkuji.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím místopředsedu vlády a ministra vnitra pana Jana Hamáčka o odpověď. Prosím máte slovo.

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Vážený pane místopředsedo, vážená paní poslankyně, pojem předsudečné nenávisti začalo Ministerstvo vnitra využívat v souvislosti s tím, jak se mění struktura scény, která se projevuje nenávistně vůči jiných skupinám obyvatel. Chci jasně říci, a tím odpovídám na některé z vašich otázek, že se nejedná o právní pojem a v rovině trestního práva nedošlo k žádným změnám, neboť postih trestných činů motivovaných nenávistnou pohnutkou je v našem trestním právu dostatečný a vychází i z mezinárodních závazků České republiky.

Důvodem této změny terminologie je skutečnost, že v současné době se tradiční extremisté z obavy z postihu už otevřeně nehlásí k neonacismu, nicméně jádro jejich ideologie, které spočívá v šíření nenávisti, zůstává stejné. Navíc jsme svědky toho, že k nenávistným projevům se uchylují i jiné osoby, které nelze spojovat s totalitními ideologiemi či extremismem. A úlohou státu je se těmto projevům věnovat a poskytovat ohroženým skupinám ochranu.

Takže kategorie předsudečná nenávist není konstruktem Ministerstva vnitra. Je to výsledek konsenzu všech relevantních rezortů – policie, zpravodajských služeb a Nejvyššího státního zastupitelství. A zavedení této terminologie nám doporučovali jak akademičtí odborníci, tak také lidskoprávní organizace. Děkuji.

Karla Maříková se socanským sviňákem Hamáčkem v zádech

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Vidím, že ano, takže prosím.

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, nenávist je dlouhodobá intenzivní emoce, stejně jako třeba mít rád. Předsudek je zakořeněný úsudek nebo názor. Je tedy emoce pohnutka nebo třeba trestný čin? Je úsudek podle vás tedy pohnutka? Je nenávist sama o sobě negativní jev? A zda ji jako emoci vůbec lze racionalizovat? Lze vědomě a cíleně nenávidět?

A až mi odpovíte na tyto otázky. Tak může být tedy ten, kdo vlastně nenávidí, trestán? Můžeme být tedy trestáni za emoce? Jste schopen vůbec konkrétně odpovědět na tyto otázky? Děkuji.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosím pana ministra o odpověď.

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Tak já se vrátím ke své odpovědi. Člověk může být trestán za to, co je trestné. A co je trestné, říká trestní zákoník. A já jsem vám řekl, že my jsme z hlediska trestního zákoníku nic neměnili. Pouze jsme zavedli nový termín, který popisuje některé fenomény v naší společnosti, nic víc, nic míň.

To znamená, pokud se mě ptáte, zda někdo může být trestán za nenávist, pokud naplní skutkovou podstatu trestného činu, ano. Ale o tom, zda bude potrestán a jak bude potrestán, nerozhodne Ministerstvo vnitra ani já, ale rozhodne o tom nezávislý soud. A znovu říkám, na trestním zákoníku jsme nic neměnili. Pouze jsme po dohodě s dalšími rezorty zavedli tento nový termín jako popis určitého fenoménu ve společnosti.

Takže ještě jednou a naposledy. Trestán může být ten, kdo poruší zákon, a o tom jeho trestu rozhodne nezávislý soud.