Středočeský kraj chce podpořit provoz středočeských přívozů

PRAHA | Provoz přívozů v šesti obcích a městech hodlá i nadále podporovat vedení Středočeského kraje. Na provoz a rozvoj těchto přívozů proto doporučili zastupitelům schválit téměř čtyři miliony korun.

Přívoz Oseček | reprodukovaný ořez fotografie
zdroj: wikipedia.org | autor: ŠJů | licence: CC BY-SA 3.0

Konkrétně se jedná o podporu přívozů v Branově, Černošicích, Klecanech, Lužci nad Vltavou, v obci Máslovice, Oseček, Úholičky a nově navrhujeme finanční podporu i na provoz přívozu v Nymburce, kde dočasně nahrazuje lávku pro pěší a cyklodopravu přes Labe, a to do doby výstavby nové lávky,“ informoval radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011) s tím, že přívozy přispívají k rozvoji regionu a napomáhají turistickému ruchu v okolí zmíněných obcí.

Celková částka 3,970 milionu korun bude rozdělena takto: Branov 360.000 Kč, Černošice 20.000 Kč, Klecany 380.000 Kč, Lužec nad Vltavou 380.000 Kč, Máslovice 480.000 Kč, Nymburk 2.000.000 Kč, Oseček 250.000 Kč, Úholičky 100.000 Kč.

Kromě turistů, chatařů a cyklistů využívají přívozy ve velkém i místní občané. Jako například v Máslovicích, když jedou vlakem do Prahy. A přívoz tu využívají i pracovníci Výzkumného ústavu včelařského. Jak upozornila starostka obce Vladimíra Sýkorová v žádosti o finanční příspěvek kraje, náklady na provoz přívozu již přesahují jeden milion korun.

„Poskytnuté dotace, za které jsme velmi vděčni, ale nestačí pokrýt ani polovinu veškerých nákladů. Proto v letošním roce žádáme o navýšení dotované částky, abychom nemuseli provoz přívozu omezovat,“ napsala vedení kraje. Starosta Nymburka pak vedení kraje informoval, že přívoz přes Labe dnes zabezpečuje náhradní dopravu pro 2,5 tisíce obyvatel do zaměstnání, mateřských školek, škol a obchodů.

Reklama: