SŽDC: Střídavá trakční soustava se přiblíží Přerovu

PŘEROV | Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) fakticky zahájila přechod na jednotnou napájecí soustavu. Umožnil to aktuální podpis smlouvy s vítězným uchazečem ve výběrovém řízení na zavedení střídavé trakční soustavy 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice – Říkovice, který je dosud napájen stejnosměrnou trakcí.

Železniční stanice Přerov | repro: Železničář (cd.cz)

Hlavním cílem stavby je změna trakčního napájení ze stejnosměrného na střídavé napětí v úseku dlouhém přibližně 43 kilometrů. Styk obou soustav se tak posune směrem na sever k uzlu Přerov.

Součástí projektu je i příprava elektrizace střídavou soustavou v úsecích Otrokovice – Zlín – Vizovice a Staré Město u Uherského Hradiště – Luhačovice/Veselí nad Moravou/Bylnice.

Jako zhotovitel stavby bylo vybráno sdružení firem Elektrizace železnic Praha a AŽD Praha. To nejprve vypracuje projektovou dokumentaci, samotné zahájení prací se očekává příští rok v dubnu.

Předpokládané celkové investiční náklady dosahují 2,3 miliardy korun. Dokončení prací se předpokládá v srpnu 2022.