Uzavírka silnice, vedoucí po hrázi VD Nechranice 24. 8. 2019 8:45

ŽATEC | Stavba VD Nechranice – rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu přichází do fáze, kdy je bezpodmínečně nutné úplně uzavřít silniční komunikaci na trase Březno – Chbany (Podbořany). Úplná uzavírka bude platit od 26. srpna 2019 od 9:00 hodin do 30. listopadu 2019.

Uzavřená silnice na hrázi | repro: google.com/maps

Budou probíhat stavební práce, které si vyžádají odstranění dočasného statického podchycení mostovky. Bez tohoto podchycení není možné mostní konstrukci používat ani pro osobní dopravu.

Objízdné trasy povedou přes Žatec a Kadaň. Trvale platí zákaz průjezdu po spodní účelové komunikaci přes obec Nechranice. Tato komunikace bude k dispozici pouze pro vozidla autobusů a záchranných složek.

„Všechny řidiče žádáme, aby zákaz vjezdu na komunikaci pod hrází respektovali a nezpůsobovali zbytečné kolize. Zákaz vjezdu bude navíc zřejmě významně monitorovat Policie ČR,“ říká Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře.

Reklama: