Slovanští bohové připomínají naše předky v ZOO Ostrava

OSTRAVA | V Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava bylo na Cestě vody umístěno několik dřevěných soch slovanských bohů. Mají být jakousi připomínkou toho, že naši předci zakládali osady a vesnice poblíž vodních toků. Ty sloužily lidem nejen k obživě, ale i jako důležité dopravní spojnice – hlavně pro směnný obchod, informuje ZOO Ostrava.

Ilustrační snímek: zoo-ostrava.cz

Slovanští bohové a symboly s nimi spojené mají často různá vyobrazení a ztvárnění. Shodné jsou jen drobnosti jako např. jablko, roh hojnosti, zbraň apod. Pro Slovany nebylo přesné vyobrazení důležité. Důležitější byly schopnosti božstva, jejich um, síla a ochota podělit se o ně s těmi, kdo je uctívali.

S příchodem křesťanství nastal pozvolný odklon od slovanských kultů. O poznání déle se víra v ně držela na vesnicích a samotách. Ve městech se lidem věřícím ve slovanské bohy říkalo posměšně pohané (volně přeloženo jako „zastaralé“). Některé dodnes slavené svátky (respektive různé velikonoční zvyky nebo vynášení smrtky – Morany) pocházejí z dob, kdy převládala víra ve slovanská božstva.

Návštěvníci v zoo najdou Peruna, Živu, Svantovíta, Svaroga, Ladu a Kolovrata. Tvůrcem dřevěných soch je řezbář z Ostravice, pan Luděk Vančura. Jako materiál použil jasanové a dubové dřevo, některé doplňkové prvky jsou vyrobeny ze smrku.