Nedělní chvilka poezie Miroslava Macka – tentokrát s Eleanorou Agnes Lee

Eleanor Agnes Leeová (1841 – 1873), dcera generála Konfederace Roberta E. Leeho, hluboce věřící žena, vzdělaná, sečtělá, která často cestovala se svým otcem a pečovala o něj. Se smrtí otce v roce 1870 se nikdy nevyrovnala a zemřela náhle ve 32 letech na břišní tyf.

Miroslav Macek

Ceněny jsou její vzpomínky, vydané až v roce 1984, popisující tehdejší život na americkém Jihu a osudy rodiny. Z jejích básní jsem si pro Vás dovolil vybrat a přeložit báseň „Convention“…

Eleanor Agnes Lee

Jak bývá zvykem

Je vůkol sněhu víc než dost.
Dům chrání mne v ten vichrů čas.
Sic slyším zvenku každý krok
a také každý hlas,

však neopustím pevný dům,
kde bezpečný je klid,
než cestu kroky vyšlapou,
jež zvenku slyším znít.