Soudí mrtvé, kteří se nemohou bránit, skrze ně pak soudí živé a myslí si, že tím vylepší tento svět

Bohu a nám všem žel, naplnilo se to, co jsem před více než půl rokem prorokoval a proč jsem se musel rozejít s jedním dobrým šohajem, který v touze napravit svět rozpoutal řetězec nenávisti a touhy po pomstě, který nakonec nikomu neprospěje a jak jsem předpokládal, už jen ničí.

Tomáš Tyl | foto: archív autora

Soudí mrtvé, kteří se nemohou bránit, skrze ně pak soudí živé a myslí si, že tím vylepší tento svět. Byl to prý Jan Hus, kdo když viděl stařenku, jak na jeho hranici přináší polínko, aby taky přispěla k očistě Církve, pronesl „Sancta simplicitas“ čili Svatá prostoto! Hřích je nutné odsoudit, to samozřejmě. Ale nevím, proč bych měl odsuzovat někoho, kdo mi nic neudělal a nota bene se ke mně choval vždy dobře a s úctou. Ostatně, modlíme se přece za naše zemřelé: „… Ukaž jim své milosrdenství a promiň jim jejich nedostatky. Velkoryse je odměň za vše, co v životě vykonali dobrého a z lásky. …“.

Dnes je 21.neděle v mezidobí, k níž se vztahuje žalm, v němž se zpívá „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium“. Starší verze překladu uváděly biblické „Jděte do celého světa a kažte evangelium.” (Marek 16:15), z čehož vznikl oblíbený vtip „a tak šli do celého světa a kazili evangelium“

Myslím, že by bylo fajn, kdybychom nekazili to, co je dobré. Někdy se člověk neudrží a veden třeba pocitem svaté spravedlnosti, učiní něco více či méně nerozumného. Zhruba za měsíc budeme slavit svátek našeho národního patrona Sv. Václava. A v písni V zemi věrných Čechů (kancionál, 831) zpíváme „Za své vrahy prosil v posledním svém vzdechu: / Bůh ti odpusť, bratře! šeptal jeho ret. / Nikdy nezahyne plémě věrných Čechů, / dokud bratr bude bratru odpouštět.“.
Neříkám, že máme být slepí. Neříkám, že máme mlčet. Neříkám, že nemáme činit to, co považujeme za správné.
Ale pak je čas odpuštění. K němu je potřeba najít sílu. Sílu poprosit o odpuštění, i sílu odpustit. Kdo znáte sílu modlitby, pojďte se pomodlit… A kdo to neumíte, zkuste to třeba tak, jak je to tady.

Pěknou a požehnanou neděli Vám všem!