Jsme na cestě do otroctví, totality a diktatury bláznů? Ekopušuci proti lidstvu!

Páchání hromadného zla, podaného jako velké dobro pro všechny, je poznávacím znamením komunismu v jakékoliv podobě, enviromentálně-alarmistický nevyjímaje. Většina ekofanatiků jsou bolševici myšlením i hodnotami, jedno koho volí, či jak se oni sami cítí.

Zbyněk Passer | foto: archvi autora

Tohle je dlouho očekávaný lakmusový papírek, pootočení Overtonova okna. Co se nyni jeví jako absurdní, bude za pár let legitimním tématem a media jej budou obhajovat, jako vždy, pro elity a proti lidem. Postupně jsou a budou salámovou metodou okrajovány základní svobody:

Už jsme přišli o listovní tajemství. Všechny naše maily nekdo čte. Neexistuje bankovní tajemství. Samozřejmě kvůli bezpečnosti, jak jinak. Byla už snaha prolomit advokátní mlčenlivost. V těchto a několika příštích létech bude postupně odcházet svoboda projevu, nejdříve psaného, časem i verbálního. Na tom všem budou nadšeně spolupravovat skuteční Pavkové Morozovové, svazáci typu Jakubů Kalenského a Jandy. Přestože společnost vnímá udavače, bonzáky a přisluhovače nesvobody výrazně negativně, média tuto zpětnou vazbu vidět nechtějí a těmto zmrzačeným duším ještě poskytují prostor.

Zásadní lidskou svobodou, která platila pro svobodné občany od starověku, byla a je svoboda pohybu ve smyslu kam, kdy a jak. Výjimkou byli pouze otroci, nevolníci a vězňové. Byla vždy omezena pouze vůlí, solventností cestovatele a technickými možnostmi. Přestože nikdo dosud skutečně neprokázal škodlivost podílu lidmi vyprodukovaného CO2 na klima, ani podíl a důsledky CO2 obecně oproti dalším přírodním a kosmickým vlivům na klima, bolševický mor už sonduje půdu ve snaze zakázat nám svobodně pohybovat se.

SVOBODA JE OTROCTVÍ
VÁLKA JE MÍR
PRAVDA JE LEŽ

Co vám bude platné, když se rozhodnete vypadnout z civilizačního šílenství, abyste nabrali dech, když vám uliční výbor ve složení Conchita Stropnický, Martin Bursík, Jan Hamáček, Jakub Kalenský a Jakub Janda zakážou odjet na chalupu, protože

a) k tomu není dostatečně vážný důvod
b) máte nízký sociální kredit
c) za ty kecy včera na FB/Twitteru pojedete leda do převýchovného zařízení, které se bude jmenovat nějak eufemicky, třeba Ozdravovna myšlení.

Orwell by si musel v dnešním světě propadat jako žabař. On popisoval bolševický Sovětský svaz a ono to kupodivu více sedí na Západ a Čínu. To jsme to dopracovali.