Den otevřených dveří v areálu dolu Jeremenko

OSTRAVA | DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA Vás srdečně zve na den otevřených dveří, který se bude konat 14. září 2019 od 10:00 do 16:00 hodin v areálu dolu Jeremenko v Ostravě-Vítkovicích.

Těžní věž Dolu Jeremenko v roce 2010 | reprodukovaný ořez fotografie
zdroj: wikipedia.org | autor: Boris Renner | licence: CC BY-SA 3.0
Poznámka: Toto dílo je svobodné a může ho kdokoli užívat pro jakýkoli účel. Pokud si přejete tento obsah užít, nemusíte žádat o svolení, pokud dodržíte všechny licenční požadavky uvedené na této stránce.
Wikimedia obdržela e-mail s potvrzením, že držitel autorských práv souhlasil se zveřejněním za podmínek uvedených na této stránce. Tuto zprávu zkontroloval člen OTRS a uložil ji v našem archivu svolení. Ke komunikaci mají přístup důvěryhodní dobrovolníci v záznamu #2010111610037436.

Program: Výstup na kladivovou těžní věž jámy Jeremenko č. 3, spojený s prohlídkou strojovny a výhledem z ochozu věže. Prohlídka unikátních čerpadel firmy KSB, čerpajících důlní vody z ostravské a petřvaldské dílčí pánve. Prohlídka strojovny s památkově chráněným funkčním elektrickým těžním strojem z roku 1924.

Možná bude i prohlídka centrálního dispečinku pro řízení čerpání důlních vod ve vodních jámách Jeremenko a Žofie a monitoring výstupu důlních plynů na povrch. Promítání dokumentárních filmů s hornickou tematikou a očinnosti DIAMO,s.p. Prezentace historických fotografií z dolů OKR.

Dále bude výstava pracovních nástrojů a hornických artefaktů z ostravských dolů ze soukromých sbírek Jana Pastrňáka, Petra Kubinského a Kateřiny Polínkové, premiéra vystavení autentického modelu ostravského dolu Petr Bezruč od Petra Kubinského

Program byl připraven ve spolupráci se sběrateli a hornickými nadšenci: Petrem Kubinským, Rostislavem Šerudou, Kateřinou Polínkovou a Janem Pastrňákem. Občerstvení zajištěno. A najdete nás na GPS N 49°48’22.77 E 18°16’13.39.