Skupina České dráhy vydělala za první pololetí 441 milionů korun

PRAHA | První pololetí roku 2019 bylo pro České dráhy úspěšné. Firma obhájila mezinárodní rating na stupni Baa2 se stabilním výhledem a s rekordně nízkým úrokem emitovala nové eurobondy. Zisková byla v pololetí nejen mateřská společnost, ale i všechny její dcery, informuje ČD.

Ilustrační snímek | reprofoto: cd.cz

Skupina ČD tak podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) dosáhla kladný hospodářský výsledek ve výši 441 milionů korun. To je o 179 milionů lepší než za stejné období loňského roku.

„Zisková byla i osobní doprava. Díky tržbám z prodeje jízdenek a přísné kontrole nákladů skončila 85 milionů v plusu. Meziročně se tak výsledek tohoto segmentu zlepšil skoro o půl miliardy korun,“ říká Radek Dvořák, místopředseda představenstva ČD, a.s.

Osobní doprava čelila růstu cen vstupů

Pendolino na Hlavním nádraží v Ostravě | repro: YTB

Vlaky největšího tuzemského železničního dopravce využilo za prvních šest měsíců více než 91,6 milionu cestujících. To představuje meziroční růst o 2,5 %.

„Nejvíc to vnímáme na dálkových linkách. V klíčových relacích jako Praha – Ostravsko, Praha – Brno, Praha – Hradec Králové, Praha – České Budějovice, Praha – Olomouc nebo Praha – Ústí nad Labem jsme dosáhli dvouciferných nárůstů počtu cestujících. Díky tomu rostou i tržby. V mezinárodní přepravě například o 6 %,“ upřesňuje místopředseda představenstva Radek Dvořák.

„Lidé s námi jezdí na delší vzdálenosti, proto nám rostl přepravní výkon, a to meziročně o 6,8 %. Průměrná přepravní vzdálenost byla v prvním pololetí 46 kilometrů. To svědčí o tom, že přibývá zákazníků, kteří železnici využívají k cestám za byznysem a k volnočasovému cestování,“ dodává.

Tomuto trendu jdou České dráhy aktivně vstříc. V prvním pololetí celkově přebudovaly systém tarifů a došlo k výraznému zjednodušení pro cestující. Velké oblibě se těší mobilní aplikace Můj vlak (nedávno oceněná prestižním oceněním Internet Effectiveness Awards 2019, počet stažení 1,7 mil.) a e-shop ČD. Zhruba čtvrtina nákupů jízdenek se dnes uskutečňuje on-line. Na některých relacích, třeba do Německa, je to dokonce 60 %.

Podle člena představenstva a náměstka generálního ředitele ČD pro ekonomiku Patrika Horného však proti vyšším tržbám stojí růst osobních nákladů, který koresponduje se situací na trhu práce, a také zdražování vstupů.

„Zvýšení jednotkové ceny vedlo k nárůstu celkových nákladů na elektrickou energii o 225 milionů korun. O dalších 30 milionů víc jsme zaplatili za naftu. Dohromady za trakční energii jsme za prvních šest měsíců vydali o 21 % víc než loni. Náhradní autobusová doprava se nám do hospodaření negativně promítla částkou 130 milionů korun a tak bychom mohli pokračovat,“ vyjmenovává hlavní nákladové položky Patrik Horný. Navzdory tomu segment osobní přepravy skončil pololetí se ziskem 85 milionů korun.

Další rozvoj podnikání v oblasti osobní dopravy je úzce spojen s nově uzavřenými kontrakty na zajištění regionální a dálkové dopravy po roce 2019 a s další modernizací vozidlového parku.

„V souladu se smlouvami s kraji jsme proto letos objednali 31 elektrických a 5 netrakčních jednotek a pro dálkovou dopravu se již vyrábí 50 nových vozů. Zároveň vrcholí zakázka na motorové jednotky pro kraje a brzy vypíšeme soutěž na výrobce 180 vozů na rychlost až 230 kilometrů v hodině pro expresní linky,“ uzavírá Patrik Horný.

Nákladní doprava dál expandovala v zahraničí

ČD Cargo v Rakousku | repro: cdcargo.cz

V segmentu nákladní dopravy lze velmi pozitivně hodnotit meziroční navýšení výnosů realizovaných na tuzemském dopravním trhu i v zahraničí. Pokračuje plánovaný rozvoj mezinárodních přeprav pod značkou ČD Cargo. Vedle Polska, kde je již ČD Cargo plně etablovaným dopravcem, lze vlaky ČD Cargo pravidelně spatřovat také v Rakousku a v dalších zemích.

Vzrostly především přepravy uhlí, zemědělských výrobků a zvýšily se také výkony kombinované dopravy. V některých komoditách se však již negativně projevuje zpomalování ekonomického růstu v Evropě. Za první pololetí roku 2019 přepravila Skupina ČD Cargo celkem 33,4 mil. tun zboží. ČD Cargo však poskytuje komplexní služby, rostou tedy zároveň tržby z doplňkových služeb k dopravě – vlečné, logistické, terminálové apod.

Segment nákladní dopravy realizoval zisk za období leden až červen 2019 ve výši 270 mil. Kč. Mírný meziroční pokles zisku ovlivnil růst cen elektrické energie, vyšší odpisy z nových investic a zvýšení osobních nákladů v důsledku růstu reálné mzdy zaměstnanců v souladu s podmínkami uzavřené kolektivní smlouvy na rok 2019 a celkové situace na pracovním trhu v České republice.

Společnost investuje do modernizace vozidlového parku. V prvním pololetí byly pořízeny další tři interoperabilní lokomotivy Vectron. Park nákladních vozů byl rozšířen o další plošinové vozy a velkoobjemové cisterny a byly provedeny revizní opravy cca 1 800 nákladních vozů, což přispělo k zajištění dostatečné vozové kapacity dopravce.

Reklama: