Vymývání mozků na školách všeho druhu. Učit myslet, ne učit, co si myslet

Na Filozofické fakultě v Olomouci jsem studovala zkraje 90. let, které považuji ze dnešní pohledu za nejsvobodnější dekádu naší historie. Tehdy se na univerzitách učilo myslet, dnes se bohužel často učí, co se má myslet. A v tom je opravdu zásadní rozdíl.

Zuzana Majerová Zahradníková

Termín „Fake news“ se stal v posledních letech nástrojem, který se používá k dehonestaci určitého názorového proudu a už dávno ztratil svůj původní význam. Až příliš často stačí zastávat odlišný názor na fungování EU nebo migraci, abyste byli označeni za šiřitele „Fake news“.

V takové atmosféře není úplně nejvhodnější, aby se jakákoli státní vzdělávací instituce stavěla v rámci celospolečenské diskuze na jednu strany barikády. Pomíjím skutečnost, že polepit celou tramvaj stojí nemalé finanční prostředky. Univerzita je přitom placená z peněz daňových poplatníků a jako taková by měla pečlivě zvažovat, za co tyto finance vynakládá…