Radiační situace v České republice je normální

PRAHA | V reakci na informace uvedené v uplynulých dnech v některých médiích o nehodě při testu vojenského zařízení a s tím spojeným únikem radioaktivních látek do ovzduší, ujišťujeme občany, že v České republice je radiační situace normální a nebyla zjištěna žádná odchylka od obvyklého stavu, informuje Státní úřad jaderné bezpečnosti.

Nukleární exploze

O aktuální radiační situaci se lze kdykoliv přesvědčit na našich stránkách v sekci Monitorování radiační situace, kde je i online zveřejněno měření dávkového příkonu na území ČR.

Neobvyklé hodnoty nebyly hlášeny ani ze sousedních zemí (měření dávkových příkonů lze najít například na stránce EURDEP). Není tedy nutné přijímat jakákoliv opatření.

Ilustrace

Reklama: