Paralely mezi dneškem a počátkem 2. světové války

PRAHA | Na den přesně před 80 lety rozpoutalo Německo 2. sv. válku. Čest památce všem zavražděným civilistům i všem padlým vojákům. Ať už byli jakékoli národnosti a věřili v jakýkoli systém společenského zřízení, informuje hnutí Trikolóra.

Václav Klaus představil nové hnutí občanů Trikolora

Minimálně po dobu trvání 2. sv. války se dokázaly politicky a ideologicky odlišně postupující státy spojit proti zlu, kterým bylo tehdejší Německo v čele s Hitlerem. To bylo „semknutí“, které dávalo jasný smysl. Na rozdíl od některých současných „semknutí“.

Fanatismus, ideologická zaslepenost, snaha ovládat druhé, hledání záminky k potrestání nepohodlných názorů a další podobné negativní atributy jsou však přítomny i ve dnešní evropské a světové politice. Možné v méně viditelné formě, ale nejsou tak méně nebezpečnější.

Plavba příznivců Trikolóry v jižních Čechách | foto: J. Mánek