Dožínky se navrátily na Mendlovo náměstí

BRNO | Jihomoravské dožínky se po dvou letech uskutečnily opět v Brně, tentokrát v neděli 1. září 2019 na Mendlově náměstí a v areálu Augustiniánského opatství. Informuje Jihomoravský kraj.

Dožínky v Brně

Spolupořadateli letošního 16. ročníku dožínek byla Mendelova univerzita Brno, která letos slaví 100 let od založení, Regionální agrární komora Jihomoravského kraje, Asociace soukromého zemědělství a další partneři. Součástí slavnosti byl dožínkový průvod městem, jarmark lidových řemesel a dožínkový trh, ukázka hospodářských zvířat a zemědělských strojů, chovatelská výstava i prezentace regionálních minipivovarů a vinařů.

„Po dvou letech se krajská oslava úrody vrátila do Brna, a to mimo jiné i v souvislosti s oslavou Mendlovy univerzity a rád bych tímto poděkoval univerzitě za toto partnerství. Připraven byl bohatý program včetně pokusu o vytvoření největšího dožínkového věnce v České republice, o který se postarali na prostranství před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie zástupci Mendelovy univerzity. I letos jsme v rámci dožínek udělili ocenění regionálních producentů potravin, kteří si převzali ceny z letošního ročníku soutěží Zlatá Chuť jižní Moravy a Regionální potravina Jihomoravského kraje. Některé regionální potraviny z uvedených soutěží bylo také možné na stáncích ochutnat a zakoupit,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.

Krajské dožínky jsou prezentací regionálního zemědělství a venkovských tradic. Poprvé se konaly v roce 2004 v Hustopečích a pořádala je Regionální agrární komora Jmk za finančního přispění Jihomoravského kraje. Od roku 2005 už byly organizovány Jihomoravským krajem společně s Regionální agrární komorou Jmk a dalšími partnery – v letošním roce zejména Asociací soukromého zemědělství z Blanska, která zajistila výstavu zemědělských strojů a výzdobu dožínkovými symboly. Dožínky se konaly postupně ve městech Tišnov, Kyjov, Vyškov, několikrát v Brně a v roce 2017 v Břeclavi a loni v Boskovicích.

Cílem dožínek je zviditelnit jihomoravské zemědělství a jeho kvalitní produkty, přiblížit je tak veřejnosti a zdůraznit tradiční význam zemědělství v regionu, s čímž souvisí rovněž podpora zachovávání folklorních tradic.

Reklama: