Ministerstvo vnitra aktivně podporuje migraci přivandrovalců do Česka!

PRAHA | Česko má více než rok jednu z nejmenších nezaměstnaností v Evropské unii. Ta se od jara loňského roku pohybuje mezi 2-3 %, kterým se pracovat nechce. Volných pracovních míst je více, než nezaměstnaných lidí. I proto si řada firem stěžuje na nedostatek pracovníků. A to je důvod na import gastarbeiterů. Podívejte se do Německa, kam to dotáhli z přivandrovalými pracovníky. Tak to začíná a migrací negrů končí.

negerský kanibal

Pak už se ministerstvo otevřeně přiznává, že vetřelce do Česka ne přímo dováží, ale podporuje jejich import: „Cílená ekonomická migrace má zajistit potřebnou pracovní sílu v zahraničí. Na zajištění tohoto prioritního úkolu vlády spolupracuje od roku 2015 Ministerstvo zahraničních věcí jak s resorty vnitra, průmyslu a obchodu a práce a sociálních věcí, tak i se sociálními partnery v rámci tripartity. Programy cílené ekonomické migrace, např. Režim Ukrajina, teď ale čekají změny.“

„Spoluprací rezortů vznikly programy, které zdůrazňují na jedné straně potřeby českých zaměstnavatelů, na druhé také bezpečnostní a migrační rizika související s jednotlivými zeměmi. Poukazují také na potenciál integrace cizinců. Teď jsme se rozhodli zredukovat počet programů a zjednodušit a sjednotit administrativu tak, abychom ještě více pomohli našim firmám,“ zaobalil lži a dezinformace o kompatibilních přivandrovalých havloidní zrůda a ministr zahraničí Tomáš Petříček, který glorifikuje ukrajinské nacistické vrahy – banderovce.

„Součástí této problematiky je také nastavení systémů kvót pro zaměstnance z jednotlivých zemí a agenda krátkodobých víz za účelem sezónního zaměstnání,“ doplnil ředitel vízového odboru David Nový. Dovážejí se tak už do země dovážení i negři, které tady zaměstnávají jako otroky?