Je zakrytí sochy maršála Koněva legální? Má na to Kolář pravomoc?

Jenom ještě krátce k situaci okolo pomníku maršála Koněva. Ten je postaven na pozemku 2114/5 k.ú. Praha-Bubeneč. Jeho vlastníkem je Hlavní město Praha, které svěřilo jeho správu Městské části Praha 6.

Petr Markvart | reprofoto: youtube.com (kolektif)

Z katastru je také možno vyčíst, že se jedná o památkově chráněné území. Proto by bylo zajímavé zjistit, zda má Praha 6 výslovný souhlas Hlavního města s omezením veřejného přístupu k pomníku a jak je na tom s vyjádřením památkářů.

Paragraf 14b zákona o hlavním městě Praze potom stanoví: „Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“

K takovému omezení musí být potom závažný důvod (ohrožení života, zdraví atd. Co si na tu situaci okolo pomníku maršála Koněva udělat takový malý právní audit?

Reklama: